Foto: Harvey van Diek

Hoe veel overwinterende Ooievaars?

Van de Nederlandse Ooievaars trekken jonge vogels merendeels weg. Een deel van de oude vogels, vooral de wat oudere 'projectooievaars', blijft overwinteren.

Het gaat om vele honderden exemplaren en het is interessant om te volgen waar ze dat doen en of hun aantallen veranderen. Daartoe zijn al verschillende wintertellingen georganiseerd.
Op 11 en 12 januari 2014 organiseert STORK in samenwerking met www.waarneming.nl de nieuwe ooievaarswintertelling.

Doelen
- het vaststellen van het aantal overwinterende ooievaars
- verblijfplaatsen van de ooievaars in kaart brengen
- aflezen van ringen

Meer informatie www.ooievaars.eu

Een week later (weekend 18 januari) vindt de Midwintertelling van watervogels plaats, waarvoor grote delen van Nederland nauwkeurig onderzocht worden. Ook deze telling draagt bij aan een betere kennis omtrent aantallen en verspreiding van overwinterende Ooievaars.