Hoe tijd te besparen met het Atlaswerk?

Het Atlasproject vraagt een flinke inspanning van de deelnemende tellers. Helemaal wanneer zij ook nog eens hun tellingen voor de reguliere meetnetten uit blijven voeren. Onder het bekende motto ‘(nog) leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, presenteren we in deze digitale nieuwsbrief twee nieuwe mogelijkheden om het tijdsbeslag te reduceren.

We hopen dat de nieuwe opties eraan bijdragen dat in het winter- en broedseizoen van 2013/2014 maar liefst 700 goed getelde atlasblokken aan de dataset toegevoegd kunnen worden. Dat zou een prestatie van Olympisch formaat zijn. Aan het slot van deze bijdrage ruimen we een misverstand uit de weg.

1: Claimen per telseizoen mogelijk

Met ingang van 1-12-2013 is het mogelijk een atlasblok alleen voor de wintervogel- dan wel broedvogelperiode te claimen. Op de overzichtskaart op www.vogelatlas.nl is zo’n deelclaim zichtbaar door een blauw driehoekje i.p.v. volledig gevuld vierkantje. Het is wel prettig wanneer je zelf actief meezoekt naar een teller die het andere telseizoen zou willen tellen. De ADC van je regio wil je daar vast bij assisteren.

2: Gebruik Obsmapp voor je aanvullende atlasbezoeken

We krijgen nog al eens de vraag of er ook een atlas-app komt, zodat je na je veldbezoek minder tijd kwijt bent aan de digitale administratie. Met ingang van het 2e veldjaar kun je voor de aanvullende atlasbezoeken Obsmapp gebruiken. Daarvoor is een handleiding geschreven.

In het kort: Op de welbekende manier voer je je waarnemingen tijdens je aanvullende atlasbezoek in en zet je ze op het web. Maak op www.vogelatlas.nl een atlasbezoek aan en koppel je waarnemingen aan je atlasbezoek. Even verifiëren of alles goed is overgenomen en opslaan! Het systeem legt alleen de koppeling tussen je Obsmapp-waarnemingen en de atlasblokken waarvoor je als teller staat geregistreerd.

Kilometerhokbezoeken en punttellingen zijn sterk gestandaardiseerd, om kwantitatieve berekeningen te kunnen maken. Digitaal invullen in het veld vergt meer tijd vergt dan op papier (je moet immers ook nauwkeurig intekenen). Dat zou de verschillen tussen waarnemers vergroten en de betrouwbaarheid van de berekeningen verminderen. Daarom komt er geen APP voor de kilometer- en punttellingen.

Misverstand

Bij sommige tellers heeft het idee postgevat dat een atlasblok drie volledige jaren moet worden onderzocht. Dat is onjuist: een atlasblok moet tussen 1-12-2013 en einde broedseizoen 2015 tenminste één wintervogelseizoen en één broedvogelseizoen zijn geteld. Dat hoeft evenmin aansluitend. Aanvullingen uit de resterende jaren zijn uiteraard wel van harte welkom!

Contact

Jouke Altenburg & Harvey van Diek