Ga jij in 2020 (ook) Huiszwaluwen tellen? | Foto: Harvey van Diek

Hoe gaat het met de Huiszwaluw in Fryslân?

Op de Sovon-site wordt de Huizwaluw een cultuurvolger genoemd. De soort gebruikt veelal diverse soorten gebouwen om daar het nest tegenaan te maken. De laatste jaren maken ze ook gebruik van zogenaamde zwaluwtillen. Schrikbarend is de achteruitgang.

Door: Gerard Tamminga, DC Friesland

 

Aantallen gekelderd, maar (licht) herstel?

Vanaf begin jaren zeventig zijn de aantallen gekelderd met bijna 80%. Is deze neerwaartse spiraal te stoppen? We hopen het. Heel voorzichtig lijkt de soort op te krabbelen, gezien de cijfers van de laatste vijf jaar.  Niet alleen het Friese beeld geeft dit aan, maar ook de landelijke trend geeft dit weer.  Als we kijken naar het aantal bezette nesten dan was 2019 landelijk bezien een heel goed jaar voor de Huiszwaluw. De groei in ons land komt voorlopig uit op 11,6%! Dat is op basis van 1201 kolonies die in 2018 en 2019 geteld en gemeld zijn.

Kolonies in Friesland

Van 2018-2019 zijn er tot nu toe van Fryslân 46 kolonies de telresultaten ingevoerd. Daaruit komt een procentuele vooruitgang naar voren van bijna 5%. Het zou echter kunnen dat dit nog wat gaat veranderen. Voor een goede vergelijking met 2018 wacht ik liever op nog wat meer ingevoerde tellingen van andere kolonies. Zodra van een paar grote belangrijke kolonies de telresulaten binnen zijn kan er een betrouwbaardere uitspraak gedaan worden. Van de kolonies waar nog geen cijfers bekend zijn, zijn de tellers intussen gemaild, dus mocht je dit bericht lezen, kijk ook even in je mail, wellicht ook in de map 'ongewenst' of 'spam. We kijken dus even naar 2018 waarvan er van Fryslân 70 kolonies ingevoerd zijn. In totaal gaat het om 3117 nesten. Als we kijken naar die kolonies dan zijn er van die 70 kolonies 55 ook geteld in 2015. Daaruit komt een achteruitgang van 3,2% naar voren. Een verlies van 85 paren.

Nieuwe tellers gezocht

Voor het komend jaar zoeken we nieuwe tellers van deze mooie soort. Mocht bij jou in de buurt afgelopen jaar de Huiszwaluw hebben gebroed en je twijfelt of deze wel wordt geteld, mail mij de locatie door. Geef er ook even bij aan of het om een nieuwe kolonie gaat of dat hij er al een paar jaar zit. Ik controleer vervolgens of de kolonie in ons systeem zit en je ontvangt van mij een bericht terug. Mocht je zin hebben om de kolonie het komende jaar te blijven volgen/te registreren, schroom niet, laat het me weten.