NOU is partner van de Landelijke Dag

Hoe een vogel eten zoekt

'Eerlijk over eten', dat is het thema van het lezingenprogramma dat de NOU verzorgt op de Landelijke Dag. Zeven onderzoekers geven een overzicht van de grote diversiteit van foerageerstrategiën bij vogels. 

Hoe een vogel voedsel zoekt en welke foerageerstrategieën hij er op nahoudt is cruciaal voor zijn overlevingskans. Om te kunnen overleven moeten vogels iedere dag belangrijke beslissingen nemen over hun foerageerstrategie. Bijvoorbeeld, een vogel moet bepalen waar hij op zoek gaat naar eten, welk eten hij gaat eten, en hoe lang hij op een locatie blijft voordat hij naar een nieuwe gaat.

Foerageerstrategie

Daarnaast zijn er veel verschillen in foerageerstrategieën tussen vogelsoorten. Sommige soorten schakelen heel gemakkelijk over op ander prooitype, terwijl andere zeer gespecialiseerd zijn en blijven bij hun prooitype.

Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende foerageerstrategieën? Hoe komt het dat de ene vogelsoort wel eenvoudig kan omschakelen in dieet, en de andere soort totaal niet? En wat voor effecten heeft een foerageerstrategie op de conditie van de vogel op korte en lange termijn?

Programma

Bekijk het NOU-programma en de samenvattingen

Aanmelden

Meld je vooraf aan voor de Landelijke Dag en ontvang een gratis lot