Foto: Harvey van Diek

Het verhaal van de Friese Visdiefjes

Visdieven broeden steeds vaker op platte daken van bedrijfsgebouwen. Zo ook op het dak van het Nordwin College in Leeuwarden, waar sinds 2009 een groeiende kolonie aanwezig is. Koen van Lieshout van de hogeschool Van Hall Larenstein in dezelfde stad maakte een fraai online beeldverhaal over Visdieven in het stedelijk gebied.

Voor studenten van Van Hall is zo'n kolonie Visdieven natuurlijk een prachtige kans om een onderzoekje te starten. Ze tellen jaarlijks de kolonie op drie verschillende daken, kijken waar de oudervogels foerageren en welke prooien er worden aangevoerd. Dat doen ze met behulp van een webcam, die nu nog gericht is op de ook aanwezige Scholekster.

Storymap

Met behulp van landelijke data van het kolonievogelproject van Sovon maakte docent Koen van Lieshout deze storymap over de Visdieven. Een fraaie manier om het grotere verhaal waarin de Leeuwardense kolonie past te laten zien. Landelijk monitoren vrijwilligers van Sovon jaarlijks ongeveer 250 kolonies van Visdieven. Wil je weten of een kolonie al bekend is en geteld wordt? Kijk dan vooral op het claimkaartje.