Nest van Dwergstern in het Noordervroon. Foto: Foto: Corstiaan Beeke

Het verhaal van de Dwergsterns van het Noordervroon

In het Noordervroon bij Westkapelle is enige jaren gelden een schelpeneilandje aangelegd speciaal voor kustbroedvogels. In 2009 werd dit strandje meteen al bezet door enkele paartjes Dwergstern. Sindsdien wordt er jaarlijks gebroed met wisselend succes. Alles leek goed te gaan tot het voorjaar van 2011, toen een plaatselijke Meerkoet de Dwergsterns ontdekte.

Door Marcel Klootwijk, DC Zeeland

Eieren delicatesse voor Meerkoet

Voor deze Meerkoet bleken de dwergsterneieren en -jongen een ware delicatesse. Hierdoor is dus het broedsucces in 2011 nul geworden. In 2012 heeft de vogelwerkgroep Walcheren voorzorgsmaatregelen getroffen en gaas geplaatst rond de kolonie. Dit leek in eerste instantie voldoende om de Meerkoeten buiten te houden en zo het broedsucces tot een positief resultaat te leiden. Helaas werd dit ernstig verstoord doordat halverwege het broedseizoen de koeien werden losgelaten, die voor de begrazing van het gebied zorgden. Doordat de omheining rond het gebied niet overal even goed was en deels de stroom was weggevallen, liepen deze enorme viervoeters al snel over het schelpeneilandje. De gevolgen waren desastreus, geen Dwergstern overleefde het.

Gepredeerde Dwergstern. Foto: Corstiaan Beeke

Nestjongen. Foto: Corstiaan Beeke

Beschermen dwergsternkolonie moeilijk

Dit jaar zijn ook daar maatregelen voor getroffen, de omheining voor de begrazing is geheel aangepast en de vogelwerkgroep heeft weer gaas gespannen tegen de Meerkoeten. Nu leek alles goed te gaan! Meer dan honderd paar hadden zich gevestigd op het eilandje, bijna 150 jongen werden geringd. Een succesverhaal dan toch? Nee, toch niet. Begin juli kwam de ware aard van moeder natuur weer om de hoek kijken. Een lokale vogelaar zag een paar dode pullen op het eilandje liggen. Meteen is de kolonie nagekeken door meerdere mensen, en het bleek dat er een dode volwassen vogel lag en wel 41 jonge Dwergsterns, ook lagen er drie jonge dode Visdieven. De dader is naar alle waarschijnlijkheid een bunzing geweest. Het beest had bij alle vogels de nek stuk gebeten en ze op twee hoopjes verzameld. Het vreemde was dat er nauwelijks vraatsporen waren. De Bunzing had dus duidelijk veel meer vogels omgebracht dan hij nodig had. De hoop was dat het een incident was en de bunzing niet meer terug zou komen. Gelukkig zijn alle jongen buiten de omheining gespaard gebleven, want die konden blijkbaar vluchten voor het dier. Helaas bleef het hier niet bij en sloeg het dier de daaropvolgende nachten nog een paar maal toe. Uiteindelijk had hij nog 40 Dwergsterns, een Visdief en een Kluut te pakken in die nachten.

Gedode Dwergsterns. Foto: Corstiaan Beeke