Groenling | Harvey van Diek

Help mee aan meer inzicht in sterfte Groenlingen

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) wil meer inzicht krijgen in de sterfte onder groenlingen middels een enquête onder vogelaars. Heb je de afgelopen jaren zieke of gestorven Groenlingen gezien? Vul dan de vragenlijst in. 

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) is het centrum dat ziekten onder in het wild levende dieren in Nederland signaleert en onderzoekt. Vorig jaar hebben ze extra aandacht gevraagd voor de Groenling. Dit heeft geleid tot een flink aantal meldingen van dode Groenlingen, onder andere via het online meldpunt op Sovon.nl/dodedieren. 

Het Geel bij Groenlingen

Aanleiding voor de extra aandacht was de ziekte Het Geel, veroorzaakt door de parasiet, Trichomonas gallinae. Het Geel is algemeen bekend als één van de doodsoorzaken bij duiven. Sinds enkele jaren is het in Nederland ook als doodsoorzaak aangetoond bij Groenlingen. In Engeland heeft de ziekte al aantoonbaar invloed op de populatie. Lees meer over de ziekte en symptomen in het nieuwsbericht 

Vragenlijst

De vragenlijst gaat verder in op waarnemingen van zieke of dode Groenlingen, al dan niet gemeld. Het invullen kost een paar minuten en levert waardevolle informatie op. 

Ga naar de online enquete »