Roekenkolonie in vroege voorjaar. Foto: Harvey van Diek

Heeft de Roek in Zuid-Holland last gehad van de winter?

Na een koud voorjaar kwam het broedseizoen wat vertraagd op gang. De vroeg nestelende Roek had zeker met die kou te maken. Hoe heeft de Roek het dit jaar gedaan in Zuid-Holland? Een overzicht op basis van de gegevens die tot 11 september zijn binnen gekomen via de digitale invoer.

Door Anthonie Stip & Sander Terlouw, DC's Zuid-Holland-noord en Zuid-Holland-zuid

Roek is dun gezaaid in Zuid-Holland

In vergelijking met het (noord)oosten van Nederland zijn Roekenkolonies vrij dun gezaaid in onze provincie. Toch staat de teller van het aantal nesten nu op een voorlopige 784, verdeeld over 17 kolonies in Zuid-Holland Noord en twaalf kolonies in Zuid-Holland Zuid.

De grootste kolonie bevindt zich aan de Groene Kruisweg in Geervliet met 203 nesten (+ 26 t.o.v. 2012). Daarna is de kolonie op het verkeersplein A15/A27 in Gorinchem de grootste: er waren dit jaar 141 nesten bezet, slechts een minder dan in het jaar ervoor.

Lichte afname bij Roek in Zuid-Holland

Als we de resultaten van 2012 en 2013 vergelijken op basis van de kolonies waar uit beide jaren een aantal bekend is, blijkt er in Zuid-Holland Noord sprake te zijn van een afname. Gemiddeld genomen bedraagt deze afname 4%. Voornamelijk de middelgrote kolonies noteerden verlies, bijvoorbeeld een kolonie in Waarder (28 nesten; -13) en in Noordeloos (22 nesten; -30).

De kolonie Huize Vliethoff in Maassluis deed het juist erg goed: vorig jaar werden er vier nesten gemaakt, terwijl er dit jaar wel 26 werden gevonden. In Zuid-Holland Zuid werd er in totaal in 2013 slechts een nest minder geteld dan het jaar ervoor. Daar lijkt na een aanvankelijke toename tot 2011 met een maximum van 364 nesten de teller nu rond de 300 te blijven hangen.

Snelle invoer van gegevens erg zinvol

Uit de omgeving van Leerdam ontbreken nog de gegevens van een aantal kolonies. Een snelle invoer zorgt ervoor dat we bij Sovon snel in staat zijn om trends te ontdekken en deze met onze tellers te delen. Wij zijn dan ook heel blij dat veel van de Zuid-Hollandse tellers de moeite nemen om hun gegevens tijdig in te voeren. Alle kolonievogeltellers worden heel hartelijk bedankt voor hun inspanningen.

Contact

Voor vragen of opmerkelijke gebeurtenissen over kolonievogels en zeldzame broedvogels kunt u contact opnemen met:

Anthonie Stip (Zuid-Holland Noord), lsb.zuidhollandnoord@sovon.nl
Sander Terlouw (Zuid-Holland Zuid),  lsb.zuidhollandzuid@sovon.nl