Foto: Peter Eekelder

Harm Meek vrijwilliger van het jaar

Harm Meek is afgelopen Landelijke Dag uitgroepen tot Sovon vrijwilliger van het jaar. Deze ‘godfather” van het Sovonwerk in Twente kreeg uit handen van Jaap van Gent, bestuurslid en juryvoorzitter, de eervolle prijs overhandigd. Sovon reikt de prijs jaarlijks uit aan een van zijn ‘supervrijwilligers’ die zich inzetten voor het vrijwillig vogelonderzoek.

Juryrapport

De jury heeft in het jaar van de afsluiting van de tellingen door vrijwilligers voor de vierde atlas, heeft de jury nadrukkelijk gekeken naar de inzet voor dit project. Maar dat alleen is niet voldoende om voor de onderscheiding Sovon-vrijwilliger van het jaar in aanmerking te komen. Ook de langdurige intensieve inzet voor het vogelwerkonderzoek, is een belangrijk criterium.

Harm heeft namelijk aan alle vier de atlasprojecten van Sovon deelgenomen, als teller en als atlasdistrictscoördinator. Niet alleen heeft hij de tellingen in het eigen district gecoördineerd en uitgevoerd maar ook nog actief gaten in andere regio’s gevuld. District Twente is het enige district dat in het lopende atlasproject binnen de drie veldjaren volledig is geteld, een mooie prestatie! En niet in het minst omdat Harm zelf in de laatste gaten is gesprongen. Ook geen lange buitenlandse reizen voor Harm, nee, vakantie op Schiermonnikoog om de vacante blokken aldaar te tellen. En het spreekt ‘vanzelf’ dat het telwerk voor PTT, watervogels en het BMP-project gewoon doorliep..

Actief op vele fronten

Naast het telwerk is Harm al heel lang actief binnen de Twentse vogelwerkgroep, geeft hij op inspirerende wijze lezingen over vogels en heeft hij zich bestuurlijk op verschillende fronten ingezet. Zo zat hij in de beginjaren van Sovon in het Algemeen Bestuur. Zijn karaktereigenschappen worden gekenmerkt door betrouwbaarheid, gestructureerdheid, vasthoudendheid, oog voor kwaliteit en overtuigen op basis van argumenten. Kortom, een waardige opvolger van de winnaar van vorig jaar, Adri Remeeus!

Lees het juryrapport >