Velduil Foto: Harvey van Diek

Gunstige berichten Velduil

Het zag er enige tijd naar uit dat de Velduil zou verdwijnen als (regelmatige) Nederlandse broedvogel. De opleving dit jaar in het aantal broedparen is dan ook meer dan welkom.

Uit een door Vogelbescherming Nederland uitgebracht Natuurbericht blijkt dat broedgevallen zijn geconstateerd in Friesland, polder Mastenbroek (Noordwest-Overijssel) en de Eempolder (Utrecht). Dat is opvallend, want in recente tijden bleef broeden min of meer voorbehouden aan de Waddeneilanden en het Groningse akkerland.

Ooit een vrij gewone broedvogel
In de eerste helft van de vorige eeuw kwamen Velduilen in alle provincies tot broeden. De jaarlijkse aantallen schommelden enorm. In jaren met veel aanbod aan prooidieren (muizen) moeten er vele honderden paren gezeten hebben, in daljaren veel minder. In 1948 was alleen al de Noordoostpolder goed voor 200 broedparen!

Steile afname
Vanaf de jaren tachtig, toen er zo'n 100-150 paren in ons land nestelden, ging het steil bergafwaarts. Sinds de eeuwwisseling gaat het om hooguit enkele tientallen broedparen. Met maar 10-15 paren in 2007 leek uitsterven tot de mogelijkheden te behoren. De jaren daarna waren echter weer wat beter, met 30-37 paren in 2012 en pakweg 25 in 2013. De opleving in 2014 valt samen met een gunstige muizenstand.

Kwetsbare nestplaatsen
Velduilen die in boerenland broeden zijn kwetsbaar voor maaiacties. Neem daarom het advies in het Natuurbericht van VBN ter harte, en meld (potentiële) broedplekken bij Agrarische Natuurverenigingen, om ze voor uitmaaien te behoeden.