Foto: Albert de Jong

Grutto in speciaal weekend geteld

In het weekend van 19/20 maart werden de Grutto’s met veel media-aandacht in het zonnetje gezet tijdens het Welkom Grutto Weekend. Die aandacht hebben ze hard nodig, want er moet veel gebeuren wil de neergaande trend van deze soort als broedvogel tot stoppen worden gebracht. De slaapplaatsen waar ze zich na terugkomst verzamelen zijn een belangrijke schakel in de overleving en het broedsucces van deze vogels. Het zijn de plekken waar ze kunnen opvetten om in goede broedconditie te komen.

Door Olaf Klaassen, coördinator Slaapplaatstellingen

De tellingen op deze slaapplaatsen zijn bedoeld om in kaart te brengen welke gebieden van belang zijn. Dit zijn vaak plas-dras percelen in de omgeving van goede broedgebieden, maar ook plassen in natuurgebieden, rivieruiterwaarden of grootschalig geïnundeerde landbouw gronden. Door deze tellingen jaarlijks te herhalen kunnen we de regionale ontwikkelingen volgen, en bij een voldoende landelijke dekking komt ook een populatieschatting in zicht. We hebben het dan over doortrekkende Grutto’s, want naast onze eigen Grutto’s passeren veel IJslanders ons land in deze tijde van het jaar.

Resultaten

Dankzij een snelle invoer van de tellingen door de waarnemers kon in de radio-uitzending van Vroege Vogels op zondagochtend 20 maart een tussenstand van een dikke 20.000 vogels bekend worden gemaakt. Met nagekomen tellingen was dit een paar dagen later (stand 24 maart) aangegroeid tot 27.179 vogels verspreid over 139 slaapplaatsen (waarvan 102 bezet). Ter vergelijk: vorig jaar eindigde de maart telling op 28.873 vogels op 140 slaapplaatsen waarvan 103 bezet. De zwaartepunten lagen traditioneel in de natte gebieden van Laag-Nederland (zie kaartje: gemiddelden op slaapplaatsen per 5x5 km-hok). 

Top-5 van grootste slaapplaatsen rond 19/20 maart 2016

De top-5 van grootste slaapplaatsen bevat locaties in vier verschillende provincies:

  • Noordwaard (Biesbosch), Noord-Brabant - 2710 ex. 
  • Waverhoek, Zuid-Holland - 2477 ex.    
  • Eempolders, Utrecht - 2094 ex.
  • Alde Feanen, Friesland - 1900 ex.
  • Geaupolder-Graverij, Friesland - 1800 ex.

Frequent tellen om timing vast te leggen

Dat het de moeite loont om frequent te tellen om ook de timing van doortrek vast te leggen bewijzen de tellingen in de Alde Feanen: in twaalf dagen tijd groeide de slaapplaats zich uit van 270 vogels op 10 maart via 1900 tijdens het telweekend naar maar liefst 5100 Grutto’s op 22 maart!

Volgende telling

We tellen nog even door en de laatste telling rond het weekend van 9/10 april (19.30uur) staat vooral in het teken van de later doortrekkende Kemphaan.

Geaupolder-Graverij te Friesland, een ideale slaapplaats (Wiebe Elsinga)