Foto: Albert de Jong

Grutto komt met duizenden

Bij duizenden streken ze in de afgelopen week neer: Grutto's, die vanuit Spanje en Portugal de laatste sprint naar hun broedgebieden trokken. In verschillende plas-drasgebieden in ons land lopen de aantallen al in de duizenden. Komend weekend is de eerste landelijke slaapplaatstelling. Ieder plas-drasgebiedje met slapende Grutto's telt mee.

In verschillende natte natuurgebieden in West-Nederland lopen de aantallen al flink op. Op het Landje van Geijsel tikte Guus van Duin al 4450 Grutto's binnen op 5 maart. Ook op andere pleisterplaatsen lopen de aantallen al in de honderden en zelfs duizenden. De Groene Jonker bij Zevenhoven is bijvoorbeeld zo'n plek en dit weekend werden er al meer dan 2000 geteld in polder Hardenhoek, Biesbosch (Waarneming.nl). 

Mix van twee ondersoorten

In deze grote groepen bevindt zich in maart en begin april een fors aandeel van IJslandse Grutto's, de ondersoort die via Nederland doortrekt. Ver doorgeruide mannetjes laten zich nu al aardig herkennen, maar vrouwtjes zijn lastiger te herkennen. Doorgewinterde Gruttokijkers kunnen soms aardig inschatten wat het aandeel 'IJslanders' is. 

Slaapplaatstelling

Komend weekend staat de eerste van de twee landelijke slaapplaatstellingen van Grutto, Kemphaan en Scholekster gepland. 14 maart is de voorkeursdatum, maar je mag als teller vanaf nu t/m 22 maart je telling doen. Het doel van deze telling is om na te gaan hoeveel Grutto's er in de natuurgebieden (met name Natura-2000) verblijven om op te vetten en welke gebieden er dus belangrijk zijn voor deze soort. En dat zijn er heel wat! Wordt jouw plas-drasgebiedje al geteld? Bekijk & cliam via dit kaartje.