Een groep Grutto's boven een pleisterplaats. Foto: Albert de Jong

Grutto brengt in 2013 te weinig jongen groot

In 2013 werden er naar schatting 8900 jonge Grutto's vliegvlug, zo blijkt uit een recent rapport van Sovon. Dat is te weinig om de populatie op peil te houden en de sterfte te compenseren. In 2012 was het broedsucces nog zo'n 12 procent hoger. De schattingen zijn gebaseerd op ringaflezingen in groepen Grutto's op pleisterplaatsen.

Jaarlijks worden er honderden jonge Grutto's voorzien van een kleurring. Na het uitvliegen mengen ze zich met volwassen vogels op pleisterplaatsen. In de periode juni-augustus zijn veel van deze groepen bekeken door ringaflezers. In 2013 werden er intotaal 6042 jonge Grutto's 'gecontroleerd' op ringen.

Nieuwe rekenmethode

Met behulp van een recent ontwikkelde methode kan met deze steekproeven de vraag beantwoord worden hoeveel jonge Grutto's er ongeveer vliegvlug werden. Van de circa 20.000 kuikens die de prille kuikenfase overleefden, werden er naar schatting 8900 vliegvlug. Dat is onvoldoende om de jaarlijkse sterfte van alle Grutto's te compenseren. 

Gemiddeld nam de Gruttopopulatie in de periode 2003 t/m 2012 jaarlijks met 3 procent af. Deze afname lijkt dus ook in 2013 niet te zijn gestopt.