Vogelaars aan het tellen. Foto: Albert de Jong

Grutto’s tellen ‘ten behoeve van beleid’

Vorige week nam de Tweede Kamer de motie Grashoff/Leenders over weidevogels aan. Daarin vroegen zij om een nationaal plan met heldere doelen voor weidevogels. De politiek is nu dus aan zet. Voor hun initiatiefnota maakten Grashoff en Leenders gebruik van actuele tellingen. Als vogelteller draag je dus bij aan besluitvorming.

Vogeltellers denken er misschien niet meteen aan: ik tel vogels ten behoeve van beleid. Toch is dit één van de doelstellingen van Sovon. Met alle tellingen geven we inzicht in de feiten, op basis waarvan anderen, zoals overheden en terreinbeheerders, beleid kunnen opstellen. Vogelbescherming Nederland gebruikt de gegevens bij de stevige lobby voor de weidevogels. 

Grutto

De feiten laten bijvoorbeeld een snelle afname van de Grutto zien. Dat is geen vogelteller onbekend. Het meest recente nieuws over de Grutto kwam op de Landelijke Dag naar buiten: in het afgelopen voorjaar kwamen slechts circa 4000 jongen groot, veel te weinig om de populatie in stand te houden. De achteruitgang van de Grutto en andere vogels is op basis van onder andere publicaties van Sovon samengevat in de nota Vogels de Weide Wereld in (pdf) van Groen-Links. Deze nota was de basis voor de aangenomen motie van de Kamerleden Grashoff en Leenders. 

Actuele kennis

De Grutto is inmiddels het nationale symbool van de achteruitgang van de weidevogels geworden. De ontwikkeling van deze weidevogels wordt nauwlettend gevolgd via broedvogeltellingen (BMP-B) en via gerichter onderzoek, zoals het onderzoek naar de kuikenoverleving in het Jaar van de Kievit.

  • De resultaten van de tellingen zijn per soort landelijk en provinciaal in te zien via Vogelgegevens
  • De meest recente samenvatting van de weidevogelstand is te vinden in de middenkatern van de Vogelbalans.