Grote Zilverreiger

Grote Zilverreigertelling met hooggespannen verwachtingen

In oktober staat de eerste slaapplaatstelling van Grote Zilverreigers van dit seizoen op het programma, en de verwachtingen zijn hooggespannen vanwege de topaantallen die in september zijn gezien.

De instroom van buitenlandse ‘grote zilvers’ begon dit jaar vroeger dan anders. Al eind augustus en begin september zagen trektellers soms enkele tientallen per dag passeren, en ook de watervogeltellers noteerden half september ongeëvenaarde aantallen. Dat belooft nog wat, want de trekpiek valt doorgaans in oktober.

Oktobertelling

Voor slaapplaatstellers zijn dit leuke berichten want 18 oktober staat de eerste grote Zilverreigertelling van het seizoen op het programma (18 oktober is voorkeursdatum, telperiode is 11 t/m 26 oktober). Later in het seizoen volgen nog tellingen op 20 december en 21 februari.

De oktobertelling is meteen de lastigste telling van de drie. De zilverreigers zijn nog niet zo honkvast als later in het winterhalfjaar. Dat betekent dat het soms even zoeken is waar ze zitten. Wat de telling in oktober extra bemoeilijkt is dat de bomen nog in blad zijn. Op sommige slaapplaatsen zijn de vogels niet goed zichtbaar zijn en is een goede telling alleen mogelijk op basis van aanvliegende vogels. Op tijd beginnen dus!

De zon gaat onder rond 18.45 uur dus we raden aan om rond 17.45 uur te starten met de telling. Op locaties met goed uitzicht op de slaapplaats is 18.15 uur een prima starttijd.

Contact

Neem voor vragen contact op met Olaf Klaassen