Een vrouwtje Grote Bonte Specht, want ze mist 't rood vlekje op het achterhoofd | Foto: Harvey van Diek

Grote Bonte Specht is de algemeenste

De meeste mensen kennen de ijsvogel, ooievaar en de specht. Als men ‘de’ specht bedoelt, dan heeft men het eigenlijk altijd over de Grote Bonte Specht want die is veruit het algemeenst. In de laatste broedvogelatlas (1998-2000) werd het landelijke aantal op 55.000-65.000 broedparen geschat, sindsdien is het aantal gestegen waarschijnlijk tot rond de 90.000 paren, zo blijkt ook uit de nieuwe atlasgegevens.

Oorzaken toename

De Nederlandse bossen zijn steeds geschikter voor spechten. De bossen worden ouder waardoor er (broed)holten ontstaan, maar ook blijft dood hout meer staan vanwege een natuurlijker beheer. Ideaal natuurlijk voor de Grote Bonte Specht (en de andere spechten).

Kaarten Vogelatlas

Onderstaande kaarten zijn de voorlopige atlasverspreidingskaarten van de Grote Bonte Specht in de periode 2013-2015. 

Voorlopige atlaskaarten grote bonte specht vogelatlas sovon

Ook in tuinen

Tegenwoordig zijn ze dan ook te verwachten in (grote) tuinen op bijvoorbeeld voederplanken. In deze atlasperiode (2013-2015) is de Grote Bonte Specht ook vastgesteld op Schiermonnikoog en daarmee zijn alle Nederlandse Waddeneilanden door deze specht gekoloniseerd.

Lees meer

Op de soortpagina van de Grote Bonte Specht is veel meer info te vinden over deze algemeenste specht. Ook zijn hier veel meer artikelen te lezen.

Eindsprint Vogelatlas

Terwijl de eindstreep nadert hebben nog niet alle soorten een supporter voor de Vogelatlas, waaronder de Grote Bonte Specht. Veel voorkomend en toch geen supporter? Dat kan toch niet?

Geef ‘m een steuntje in de rug en word supporter van de Grote Bonte Specht  voor de Vogelatlas. Supporter worden van een soort kan tot 1 januari 2018. Grijp je kans en bekijk welke soorten nog geen supporter hebben!  

Steun de Grote Bonte Specht