Oost-Atlantische Flyway

Grootscheepse telling van Waddenzee tot Zuid-Afrika

In januari 2014 wordt de allereerste integrale vogeltelling langs de gehele Oost-Atlantische Flyway gehouden: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische gebied tot aan Zuid-Afrika. In totaal tellen deze maand ongeveer 1.500 vogelliefhebbers in 31 landen vele miljoenen watervogels. In Nederland gaan zo’n 100 ervaren vogelaars aan de slag langs de Waddenkust. Marc van Roomen van Sovon coördineert de tellingen.

Deze unieke telling langs de kust biedt een up-to-date overzicht van hoe het met de watervogels gaat. Het gaat om soorten als de Kanoetstrandloper, Lepelaar, Scholekster en Groenpootruiter. De telling brengt in beeld hoe gezond de trekvogelpopulaties zijn, waar hun favoriete overwinteringsplekken liggen en waar de knelpunten zitten. Zulke informatie is hard nodig, want daarmee kunnen we bedreigde vogels beter beschermen.

Voorbereiding simultaantelling

In West-Afrika worden inmiddels steeds meer tellingen georganiseerd. In de afgelopen anderhalf jaar zijn vogelaars opgeleid, die verrekijkers, telescopen en vogelgidsen kregen. Omdat het tellen van de uitgestrekte Afrikaanse wadplaten een zeer grote inspanning vergt, worden de nationale teams in een aantal landen aangevuld met enkele experts uit de Waddenzee. Enkele medewerkers van Sovon tellen mee in West-Afrika.

Samenwerking

Het integrale meetsysteem voor trekvogels is de afgelopen jaren ontwikkeld in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en Wetlands International.