Gekleurringde Nijlganzen. Foto: Ana Buren

Groninger Nijlganzen duiken op in Fryslân

Anno 2018 is bijna geen vogelaar meer verbaasd als hij in januari een Nijlgans met kuikens ziet zwemmen. Nog maar vijftig jaar geleden was zo’n Nijlgans een zeldzame verschijning. De broedpopulatie van deze soort wordt ondermeer gevolgd door vogels te voorzien van kleurringen. Klaas van Dijk schreef een artikel over de dispersie van Groningse Nijlganzen die in Fryslân opdoken.

Klaas beschrijft in het blad Twirre (pdf) zes gevallen van in Fryslân opgedoken Nijlganzen die in de stad Groningen werden geringd. De vogels maken deel uit van het legertje van 242 Nijlganzen die tot nu toe door Frank Majoor werden geringd in de stadsparken van Groningen voor het RAS-project (Retrapping Adults for Survival).

Flinke verplaatsingen

Nijlganzen doen dus niet aan provinciegrenzen en dat is natuurlijk logisch. Minder bekend is dat ze tot wel honderden kilometers van hun geboorteplaats kunnen opduiken en zelfs gaan broeden. Daar kom je alleen achter door vogels van afleesbare kleurringen te voorzien. Vervolgens is het helemaal interessant als de aflezingen op een toegankelijke manier worden samengevat in een artikeltje. Waarvan akte.

Doorgeven van ringen

Zelf zo'n gekleurringde Nijlgans gezien? Die kun je doorgeven via de app BirdRing en via www.geese.org.