Groepje Kieviten op kleiakker, oktober. Foto: Albert de Jong

Groepen Kieviten, waar zitten ze in de nazomer en vroege herfst?

2016 het Jaar van de Kievit. In het broedseizoen is de nodige extra aandacht besteed aan deze in aantal achteruitgaande boerenlandvogel. Nu het broedseizoen voor de Kievit zo ongeveer ten einde is, is de vraag waar Kieviten zich in de zomer en herfst ophouden.

Daarom roepen we op om in de zomer- en herfstmaanden extra te letten op waar groepen Kieviten verblijven en in wat voor biotoop zij zich bevinden. De grootste aantallen zitten naar verwachting in vochtige graslanden, maar klopt dat wel?

Om die vraag te beantwoorden, vragen Sovon en Waarneming.nl aan waarnemers op de volgende zaken te letten:

  • Tel vanaf nu tot 15 november alle groepen met minimaal 50 Kieviten
  • Voer van deze groepen de locatie zo exact mogelijk in op Waarneming.nl (verplaats bij Obsmapp de pointer naar de juiste positie!)
  • Noteer de groepen alleen als ze ter plaatse zijn.
  • Vul het biotoop in, bijvoorbeeld: ‘Graslanden’ of ‘Maisakkers’.

Op deze interactieve kaart zie je waar de groepen in Nederland gezien worden.

Let op geringde Kieviten!

Dit voorjaar zijn ruim 500 kievitkuikens met blauwe vlagringetjes geringd en is er een aantal RAS-projecten uitgevoerd waarbij adulten zijn geringd. De kans op het ontdekken van zo’n dier is niet zo groot, maar een aflezing levert wel erg waardevolle gegevens op. Let daarom tijdens het tellen extra op geringde exemplaren. Als je deze invoert als “(kleurring)dragend” en vervolgens bij CR-birding het juiste project opzoekt en het dier meldt, dan lever je een waardevolle bijdrage aan het overlevingsonderzoek. Daar is het verhaal over kuiken 5-Z al een mooi voorbeeld van.