Groepje Kieviten op kleiakker, oktober. Foto: Albert de Jong

Groepen Kieviten, waar zitten ze in de nazomer en vroege herfst?

2016 het Jaar van de Kievit. In het broedseizoen is de nodige extra aandacht besteed aan deze in aantal achteruitgaande boerenlandvogel. Nu het broedseizoen voor de Kievit zo ongeveer ten einde is, is de vraag waar Kieviten zich in de zomer en herfst ophouden.

Daarom roepen we op om in de zomer- en herfstmaanden extra te letten op waar groepen Kieviten verblijven en in wat voor biotoop zij zich bevinden. De grootste aantallen zitten naar verwachting in vochtige graslanden, maar klopt dat wel?

Om die vraag te beantwoorden, vragen Sovon en Waarneming.nl aan waarnemers op de volgende zaken te letten:

  • Tel vanaf nu tot 15 november alle groepen met minimaal 50 Kieviten
  • Voer van deze groepen de locatie zo exact mogelijk in op Waarneming.nl (verplaats bij Obsmapp de pointer naar de juiste positie!)
  • Noteer de groepen alleen als ze ter plaatse zijn.
  • Vul het biotoop in, bijvoorbeeld: ‘Graslanden’ of ‘Maisakkers’.

Op deze interactieve kaart zie je waar de groepen in Nederland gezien worden.

Let op geringde Kieviten!

Dit voorjaar zijn ruim 500 kievitkuikens met blauwe vlagringetjes geringd en is er een aantal RAS-projecten uitgevoerd waarbij adulten zijn geringd. De kans op het ontdekken van zo’n dier is niet zo groot, maar een aflezing levert wel erg waardevolle gegevens op. Let daarom tijdens het tellen extra op geringde exemplaren. Als je deze invoert als “(kleurring)dragend” en vervolgens bij CR-birding het juiste project opzoekt en het dier meldt, dan lever je een waardevolle bijdrage aan het overlevingsonderzoek. Daar is het verhaal over kuiken 5-Z al een mooi voorbeeld van. 

Reacties

Vanochtend buiten Leeuwarden weer een pasgemaaid weiland vol kievieten. Op de weg tussen Lekkum naar Miedum. Ook op maandag was het een drukte van belang. Zo ver ik weet is dit de eerste keer dit jaar dat ik zoveel kievieten heb gezien. Dus op maandag 16 en donderdag 18/08/2016

Leuk, u kunt de waarnemingen vast even invoeren volgens de bovenstaande uitleg! Vast bedankt voor de moeite.

Als binnenvaartschipper weet ik dat het najaar is aangebroken wanneer ik de kieviten massaal op strandjes en kribben zie zitten. Dus niet zozeer op akkers maar op graslanden langs de rivier; vooral de Waal met rustige zandstrandjes . Het valt mij op dat ze zich probleemloos mengen in een zwerm spreeuwen en soms ook kauwtjes. Waarschijnlijk het zelfde menu? Tijdens een najaars- bootreis over de Waal van bijv. Zaltbommel naar Nijmegen tel je zo duizend(en) kieviten.

Diezelfde ervaring had ik ook toen wij op 25 augustus met ons schip over de Hollandse IJssel voeren. Op de delen waar buitendijkse slikken droogvielen zaten grote groepen kieviten, jong en oud door elkaar ; belangrijk fourageergebied voor ze maar ook qua rustplek. Alleen in de dijkvakken waar jetski's en snelle moterboten voeren ontbraken ze. Zie mijn waarnemingenreeks van 14:00 tot 15:00 op die dag.

Hier aan de west kant van Dronten . Aan de rendiertocht en net ten zuiden van de spoorlijn . Al enkele dagen een groots groep , op een nog te oogsten aardappel veld , zamen met spreeuwen, duiven en een reiger. Kijk vanuit mijn huis op het veld en ze zitten er al bijna een week.

Via Winnobs ca 3K kieviten ingevoerd. Op de kaart vind ik ze niet terug. Doe ik iets niet goed?

Heb je wel het goede biotoop erbij ingevuld? Check ook even of je waarneming op waarneming.nl staat.

Een grote zwerm kieviten gezien tussen Heteren en de A50 boven een grasland. Prachtig gezicht, hopelijk is voor ons de zomer nog niet voorbij!

Hallo, Gisteren een grote groep van zo'n 150 kieviten gespot in het meer van Park van Luna (Heerhugowaard)!

Reactie toevoegen