Grutto's vallen tot diep in de schemer in. Foto: Albert de Jong

Groepen Grutto's al terug op slaapplaatsen

In verschillende plas-drasgebieden in het land verschijnen 's avonds al weer forse groepen Grutto's. Overdag zijn er opvallend veel volwassen Grutto's op gemaaide percelen te zien. Een slecht teken; deze vogels hebben de gemaaide percelen verlaten en hebben het broedseizoen vroegtijdig moeten beeïndigen.

Op verschillende plas-drasgebieden in kerngebieden voor weidevogels is het 's avonds een drukte. De aantallen Grutto's in bijvoorbeeld polder IJdoorn (NH), de Waverhoek (UT) en polder Stein (ZH) liepen in de afgelopen weken op tot enkele honderden. Het zijn voornamelijk volwassen vogels, die overdag op gemaaide polders foerageren. Vliegvlugge jongen worden er nog niet veel gezien, de meeste kuikens zijn nog klein.

Slaapplaatsen

De grote groepen slapende Grutto's hebben het broedseizoen vroegtijdig gestaakt, het betreft vogels waarvan het broedseizoen mislukt is. De aantalstoename gaat gelijk op met de hoeveelheid gemaaide percelen. Tel je een slaapplaats, dan is het de moeite waard om tot in het donker te blijven staan. Grutto's vallen nog tot diep in de avondschemer in. Losse tellingen kunnen gewoon worden ingevoerd via de invoer van Sovon. Interessant is om, voor zover mogelijk, het aandeel vliegvlugge jongen op de slaapplaats vast te stellen.