Paartje Groenlingen op de voedersilo | Foto: Harvey van Diek

Groenling in zwaar weer?

De soort was oorspronkelijk vooral een liefhebber van bosranden en kleinschalig gecultiveerd landschap maar begin vorige eeuw zijn de dorpen en steden ontdekt. Met name in de afgelopen 15 jaar is er een flinke toename vastgesteld. Maar recent lijkt die groei er uit en in het stedelijk gebied wordt zelfs een afname gevonden.

Hoogste aantallen in urbaan gebied

De grootste toename in de afgelopen decennia deed zich voor in het agrarisch gebied en de open parkachtige bossen. Maar de hoogste dichtheden vinden we in stedelijk gebied (9,3 bp/100 ha) terwijl die in overige habitat ruim een derde tot 80% lager zijn. Dus een belangrijk deel van de populatie broedt in urbaan gebied zoals dorpen en steden.

MUS

In dat habitat is de belangrijkste telling het Meetnet Urbane Soorten. Vanaf 2014 zien we daarbij een duidelijke afname bij de Groenling waarbij vooral de laatste twee jaar in het oog springen. Landelijk is er vanaf 2015 een afname van een derde en na  2013 maar liefst 43%. In laatste twee jaar is de afname het sterkst in het lage deel van het land (41%) en iets minder dramatisch in hoog (23%). In Groot-Brittannië en Fenno-Scandinavië  is vanaf 2006 een dramatische achteruitgang vastgesteld waarbij Het Geel als belangrijkste oorzaak wordt genoemd.

 

Figuur 1. Groenling. Aantalsontwikkeling (index) landelijk en in laag (klei en veen) en hoog (zand) in MUS.

 

Het Geel

De besmettelijke ziekte Het Geel wordt veroorzaakt door de parasiet Trichomonas gallinae. Met name duiven, roofvogels en vinken zijn vatbaar. Besmetting vindt plaats door direct onderling contact of via besmet voedsel of water. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen, honden en katten.  Vogels die Het Geel hebben, zijn suf, zitten ‘bol’ en te zwak om te vliegen. Het innemen van voedsel en water verloopt vaak moeizaam, en voedsel kan weer opgerispt worden en uit de bek vallen. Het verloop van de ziekte kan snel gaan. In meeste gevallen wordt het gekarakteriseerd door een witgele ophoping in de mondholte, keel, krop en slokdarm. Dit beeld past ook bij andere ziekten, zoals vogelpokken. Nader onderzoek moet dus uitwijzen of het echt om Het Geel gaat. Recent gepubliceerd onderzoek wijst uit dat het vogels voeren in de tuin mogelijk ziektes als Het Geel kan verspreiden.

Doe mee

Komend seizoen zijn we weer benieuwd naar de aantallen van de Groenling en andere soorten. Via het Meetnet Urbane Soorten krijgen we in het voorjaar al snel een goede indruk. Het laagdrempelige telproject begint dit voorjaar aan het twaalfde seizoen. Lees meer over MUS en geef je op voor een vacant telgebied bij jou in de buurt. Dode vogels kun je melden.