Groen en Doen ervaringen doorgeven

Afgelopen winter en voorjaar zijn er diverse activiteiten georganiseerd in het kader het programma Groen en Doen.

Graag willen we alle deelnemers aan deze activiteiten vragen mee te werken aan een korte enquête via deze link

Het invullen kost ca. 8 minuten tijd.  Door mee te doen krijgen we meer zicht op het effect van Groen en Doen en dat kunnen we meenemen naar het vervolg. Komende winter en voorjaar gaan er weer een aantal Groen en Doen-activiteiten van start, maar daar over later meer.

Activiteiten

De activiteiten  in het kader van Groen en Doen bestonden afgelopen voorjaar uit verschillende BMP (opfris) cursussen  (Zeeland, Utrecht, Limburg, Friesland), korte MUS-cursussen (Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Amsterdam) en Flora&Fauna bijeenkomsten in Zuid-Holland. Omdat dit grotendeels open bijeenkomsten waren, hebben we niet van alle deelnemers e-mailadressen, vandaar deze oproep.

Het programma Groen en Doen van het ministerie van Economische Zaken wil een impuls geven aan het vrijwilligerswerk in natuur- en landschapsbeheer en groen in de stad. Voor meer informatie kijk hier.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!