Houtsnip - Foto: Ernstjan Penninkhof

Grijpgrage Slechtvalk

Maandag inspecteerden medewerkers van het project Mosselwad de camerapaal op het wad nabij Texel. Vaste gast van deze paal is de Slechtvalk, die heel wat prooiresten laat slingeren. Een wat lugubere verzameling die meer vertelt over het dieet van deze vogel.

Ernstjan Penninkhof en Martijn Meerleveld houden zich bezig met de camerabeelden van Mosselwad. "We hebben maandag een flink aantal prooiresten op het Balgzand gevonden. Er zat een Huismus tussen, maar we vonden ook resten van twee Visdieven, een Houtsnip, Rosse Grutto's, Kanoeten en een Tureluur. De Slechtvalk laat de kop en de vleugels van de prooien liggen, de rest eet hij op."

Het is een vaste gast op de camerapaal en de vogel gebruikt de wijde omgeving als zijn jachtgebied. Zijn prooispectrum is aardig groot en varieert van kleine zangvogels tot forsere vogels als de Houtsnip.

Meedoen met Mosselwad

De beelden van de camerapaal leveren een schat aan informatie op over het foerageergedrag van vogels op het Wad. Om al het materiaal te analyseren, is een speciale website gemaakt waarop de beelden in korte filmpjes te zien zijn. Iedereen die wadvogels kan herkennen kan meedoen met het analyseren van de beelden. Op de projectsite is de nodige informatie te vinden.

 

Foto: Ernstjan Penninkhof