Griendboek

Als je met de boot van Harlingen naar Terschelling vaart zie je het liggen, het kleine vogeleiland Griend, middenin de Waddenzee. In 2016 is Griend honderd jaar in beheer bij de Vereniging Natuurmonumenten.

Het “jubileumjaar Griend” was voor Jan Veen en Hanneke Dallmeijer aanleiding om een boek over het eiland te maken: GRIEND – eiland voor vogels. Een boek met boeiende tekst, maar vooral met veel prachtige foto’s.

Halve eeuw betrokken bij Griend

Beide auteurs woonden er van 1965 tot 1972 in de zomermaanden als vogelwachter en deden onderzoek in de broedkolonies van de grote stern. Na hun vertrek als vogelwachter bleef de band met het eiland bestaan. Jaarlijks keerden zij er terug om hun opvolgers te begeleiden. Zij begonnen ook met het regelmatig tellen van de wadvogels, tellingen die tot op heden in SOVON-verband worden voortgezet. Griend is hierdoor een van de langst getelde watervogelgebieden van ons land.

Veranderingen beschreven en in beeld gebracht

Inmiddels hebben Jan en Hanneke meer dan 50 jaar ervaring met Griend. Ze hebben het eiland zien veranderen, vogelsoorten zien afnemen en andere zien toenemen. In het boek nemen ze je mee naar het eiland. Ze beschrijven de eeuwenoude geschiedenis van Griend, het leven van de vogelwachters en dat van de belangrijkste bewoners: de broedende sterns en de grote aantallen trekvogels die hun voedsel op het omringende wad zoeken.

GRIEND – eiland voor vogels:

liggend formaat 29 x 23 cm, hard cover

200 bladzijden

225 foto’s

 

Prijs € 37,95, voorintekenprijs  € 29,95 (t/m 12 november). Informatie en bestellen: www.griendboek.nl