Foto: Harvey van Diek

Grauwe Klauwieren in Groningen

Terwijl de Bosuil al weer nestelt en zijn melancholieke roep laat horen,  de winter zacht is en de ijzel ons enige weken geleden wat getart heeft, willen wij graag de ontwikkelingen toelichten van een aantal zeldzame broedvogels die thuishoren in het halfopen cultuurlandschap dat we vinden in Zuidoost-Groningen

Door Jan Tjoelker en Joost van Bruggen

We werkten gegevens van drie soorten uit, die in deze PDF te vinden zijn. Hieronder een overzichtje van hoe het de Grauwe Klauwier vergaat.

Dat Zuidoost Westerwolde  duidelijk het bolwerk van de vinke vaalke in Groningen, mag zich laten raden. Het kleinschalige en zeer afwisselende landschap hier leent zich goed voor de Grauwe Klauwier. Nadat de Drentse klauwieren het Groninger land ontdekt hadden is hier sinds 2001 sprake van een toename met een piek in 2010 waarna een sprake lijkt van een verval . Dit gaat tegen de lijn in van de landelijke trends (zie figuur 1). Aangenomen wordt dat de populatie vanuit Drenthe wordt aangevuld maar dat de ogenschijnlijke achteruitgang in Groningen, waar de afgelopen twee jaren sprak van lijkt te zijn, oorsprong vindt in de terugloop in het aantal gemelde territoriale vogels in Westerwolde.

figuur 1, met dank aan Nico de Vries

 

Buiten Westerwolde zijn de volgende locaties het noemen waard: Zuidlaardermeer, 2012 (1), Lauwersmeer* 2015 (1) 2012 (2) en 2011 (7) , *waarvan een aantal overigens betrekking heeft op het Friese deel. En tot slot de omgeving van het Schildmeer 2013(1). Verder komen er  waarnemingen van territoriale vogels  door  van de Stad tot de Dollard in 2008 (4). Hoe dan ook blijft Westerwolde het Groninger bolwerk en is het van groot belang om juist daar op te blijven letten en waargenomen klauwieren te melden bij Sovon. Dit kan onder strikte geheimhouding. Er wordt gedurende het broedseizoen geen informatie gedeeld met derden.