Grauwe Klauwier man. Foto: Marc Gottenbos

Grauwe Klauwier terug in De Maashorst

Na jaren van afwezigheid heeft deze zomer een paartje Grauwe Klauwieren gebroed in natuurgebied De Maashorst. In het kader van het ‘Jaar van de Klauwieren’ (2012) zijn de afgelopen jaren inrichtingsmaatregelen genomen om de Grauwe Klauwier weer terug te krijgen in het gebied. "Een kroon op ons werk, nu gebleken is dat er een jonge Grauwe Klauwier in het gebied is waargenomen", vertelt een enthousiaste Jos van der Wijst.

Door Vogelwacht Uden e.o.

De Maashorst weer geschikt voor de Grauwe Klauwier

Vogelkenners van Vogelwacht Uden hebben in de afgelopen maanden eerst een mannetje en later een vrouwtje Klauwier met jong in de Maashorst gespot. Projectleider Van der Wijst: “Deze vogels zijn over het algemeen erg schuw en vooral in de broedtijd houden ze zich goed verborgen voor het publiek.”

De afgelopen decennia is de Grauwe Klauwier als broedvogel uit De Maashorst verdwenen. Er waren niet genoeg grote insecten meer te vinden, de belangrijkste voedselbron voor klauwieren. Bovendien waren er niet genoeg veilige broedplekken in het gebied. In samenspraak met Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant, Natuur- en Milieuvereniging Maashorst, Vrijwillig Landschapsbeheer Uden en Vogelwacht Uden zijn er destijds doornachtige struiken als meidoorn en braam in het begrazingsgebied aangeplant. Verder zijn er stroken land ingezaaid met graan en akkerkruiden en zijn er kleine stukjes natuurgebied verschraald. "Hierdoor werd het gebied weer aantrekkelijk voor grote insecten en dus ook voor de Grauwe Klauwier", aldus Van der Wijst.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grauwe Klauwier man. Foto's: John Hermans (links) & Marc Gottenbos (rechts)

Ambassadeur van De Maashorst

Enkele jaren terug werd de Grauwe Klauwier tot ‘ambassadeur van De Maashorst’ uitgeroepen. Wanneer deze kensoort in een gebied broedt, betekent dit dat de biodiversiteit goed is. Op dit moment loopt er een tweede subsidieproject (Prins Bernhard Cultuurfonds). Met dit project worden in het najaar nog extra poelen aangelegd en sloten gedempt, waardoor de bodem nog natter wordt. Ook Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek en Stichting Bargerveen zijn bij dit project betrokken. "Al deze maatregelen zorgen voor een kleinschalig cultuurlandschap, wat weer goed is voor de Grauwe Klauwier. Daar doe je het tenslotte voor", besluit Van der Wijst.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met Jan-Willem Hermans (telefoon 0413-269804) of kijk op de website van de Vogelwacht Uden.