Goudplevier. Foto: Ran Schols

Goudplevierentelling: tweede telweekend

De eerste van twee landelijke tellingen van Goudplevier, Kievit en Wulp hebben we achter de rug en de tweede telling is in het weekend van 15 en 16 november 2014.

De bereidwilligheid onder tellers mee te doen aan de tellingen is groot (waarvoor dank!). Dankzij snelle digitale invoer kunnen we alvast voorlopige resultaten van de oktobertelling presenteren.

 

Eerste indrukken oktober: iets minder Goudplevieren
Als we gebieden vergelijken die zowel in 2014 als in 2008 zijn geteld en inmiddels ingeleverd zijn, dan zijn er in oktober iets minder Goudplevieren geteld dan zes jaar terug. Landelijk zou het aantal dan zo’n 10% lager uitpakken dan in oktober 2008, toen een kleine 170.000 Goudplevieren werden geteld. Dat geldt niet voor alle provincies, want de voorlopige aantallen in Friesland en Goningen liggen juist iets hoger (ruim 15%). Telgebieden met de grootste concentraties Goudplevieren zijn Polder Noorderleegs buitenveld (Fr, 9600), Polder Geele Strand (Fr, 3900), Polder Mastenbroek (Ov, 3580) en Polder de Achterkogge (NH, 3500).

Fors minder Kieviten
Bij de Kievit is het verschil groter. In de gebieden waarvan we momenteeel een vergelijking tussen 2008 en 2014 kunnen maken, zijn ruim een kwart minder Kieviten geteld dan in 2008. Als dat voor het totaalaantal uiteindelijk ook geldt, dan zouden we op een landelijk totaal van slechts 428.000 Kieviten in oktober uitkomen. Maar dat zal pas blijken als alle gegevens ingevoerd zijn.

Novembertelling
Op 15 en 16 november vindt de tweede telling plaats. Normaliter liggen de aantallen Goudplevieren en Kieviten dan hoger dan in oktober. Allemaal dus nog een keertje tellen en dan de gegevens vlug indienen, zodat we kunnen zien of het beeld in november iets positiever uitpakt dan in oktober.

Tellers gezocht
Er zijn nog steeds ook vacante gebieden. Hopelijk zijn er mensen die deze willen tellen. We richten onze aandacht vooral op de gebieden die belangrijk zijn voor Goudplevieren (prioritaire gebieden) en in iets mindere mate Kievit en Wulp. We hopen dat de prioritaire gebieden in ieder geval worden geteld. Wil je nog een gebied claimen? Kijk dan hier op de Sovon-website.