Foto: Harvey van Diek

Goed ijsvogeljaar op komst?

IJsvogels zijn begonnen met het claimen van territoria en graven van nestholen. Naar verwachting veren ze dit jaar op uit een dalletje - met dank aan de zachte winter.

Zachte winter, warme maart
In een winter waarin vorst eigenlijk niet voorkwam (nou ja...in Groningen dan), hadden bij ons overwinterende IJsvogels het gemakkelijk. En met recordhoge temperaturen en een mooi zonnetje in maart zijn de hormonen goed losgebarsten.

Territoriale activiteit
Dat is momenteel, half maart, goed te merken. Paartjes zijn druk bezig met het graven van de pakweg een halve meter lange nestgangen. Daartoe benutten ze (natuurlijke of aangelegde) steilwanden in oevers, maar ook kluiten van omgewaaide bomen.
Goede nestplekken zijn schaars, en daar wordt soms fanatiek slag om geleverd. Dagenlang en met veel misbaar proberen vogels een felbegeerde plek te veroveren. Kortom, nu is het moment om IJsvogels te tellen, en daarmee zijn ook al de nodige vogeltellers begonnen. Inventarisatietips staan hier (klik op Telrichtlijnen).

Herstel in zicht?
Naar verwachting veren de aantallen dit jaar krachtig op. Ze waren flink geslonken door een serie wat koudere winters. Van de ruim 1000 landelijke paartjes in het topjaar 2008 - na een lange reeks van zachte winters - waren er afgelopen jaren rond 400 over. Nog steeds een mooi aantal trouwens, we zouden er enkele tientallen jaren geleden zelfs in goede jaren maar wat blij mee geweest zijn.
IJsvogels kennen een lang broedseizoen en kunnen driemaal een broedsel grootbrengen. Met een beetje geluk begint dit jaar een krachtig herstel van de Nederlandse ijsvogelstand.