Internationale tellingen watervogels basis voor Nature-publicatie | Watersnip | Harvey van Diek

Goed bestuur bepalend voor succes bescherming watervogels

Goed bestuur is van grote invloed op het succes van beschermingsmaatregelen. Dat concludeert Wetlands International op basis van een analyse van wereldwijde tellingen van watervogels. Ze publiceerden de resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, samen met collega’s uit Engeland en de Verenigde Staten.

Vogels houden zich niet aan grenzen. Natuurbeleid en –bescherming elders in de wereld hebben ook invloed op de natuur in ons land, zeker waar het trekvogels betreft. Begrip van veranderingen in biodiversiteit wereldwijd is daarom cruciaal voor natuurbescherming. Dankzij jarenlange vogeltellingen wereldwijd konden de onderzoekers het belang van goed bestuur voor natuurbehoud aantonen.

Watervogels als graadmeter

Voor de studie is gebruik gemaakt van een dataset met 461 soorten watervogels uit 25.769 verschillende telgebieden wereldwijd. Ook de gegevens van de midwintertelling in Nederland en de Oost-Atlantische Flywaytelling werden gebruikt. Watervogels zijn een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van wetlands. De gegevens zijn gecombineerd met verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op biodiversiteit, waaronder politieke stabiliteit en formele beschermingsstatus van gebieden.

Effectief natuurbeleid belangrijk

Van deze factoren bleek de manier waarop de overheden natuurwetgeving toepassen een belangrijke verklaring voor aantalsveranderingen te geven. In regio's waar minder natuurwetten gelden, zoals Centraal-Azië, sub-Sahara Afrika en Zuid-Amerika, bleek de afname van watervogels het sterkst. {opulaties in andere delen van de wereld profiteren juist van goed beschermde gebieden.

Ondermijning beschermingsmaatregelen

Bescherming van wetlands kan wel bijdragen aan het behoud van watervogels, maar alleen in die landen waar ook handhaving van wetten plaatsvindt. Een gebrek aan wetgeving of handhaving van de wetten, bijvoorbeeld door sociaal-politieke instabiliteit, resulteert in een verlies van biodiversiteit en ondermijnt het effect van beschermingsmaatregelen zoals het uitbreiden van beschermde gebieden, aldus de onderzoekers.

Midwintertelling

De publicatie laat zien hoe waardevol vogeltellingen zijn. Komend weekend, op 13/14 januari 2018 (telperiode 12-15 januari) vindt de 52e editie van de midwintertelling van watervogels plaats. In het hele land gaan dan tellers op pad om alle aanwezige watervogels te tellen. Zo'n 45% van ons landoppervlak wordt op die manier bekeken. Doe je ook mee?

Publicatie 

Nature-publicatie Successful conservation of global waterbird populations depends on effective governance