Gierzwaluwen gefotografeerd door een specialist. Ran Schols

Gierzwaluwen laat dit jaar?

Veel zomervogels zijn dit voorjaar vroeg gearriveerd. Dat lijkt niet te gelden voor de Gierzwaluwen.

Integendeel zelfs. Toen we daarnet (1 mei) een mooi groepje van enkele tientallen Gierzwaluwen boven de Natuurplaza zagen, betekende dat de eerste waarneming voor verschillende collega's. En daar staan ze niet alleen in.

Weinig tot nu toe
Op de site van Waarneming.nl werden voorjaar 2013 van 1 april tot en met 1 mei ruim 23.000 Gierzwaluwen ingevoerd, waargenomen in 1711 kilometerhokken en met een maximum van 648 exemplaren. Voorjaar 2014 is het magerder met tot op dit moment (1 mei, 15.30 u) 3441 Gierzwaluwen in 758 hokken en een maximum van 300.
Voor de trektellers is het tot nu toe helemaal aan de magere kant, wat Gierzwaluwen betreft. Uitgezet in een grafiek en vergeleken met vorig jaar zijn de aantallen in april 2014 amper te zien...

Andere trekkers wel talrijk
Wat erachter zit? Geen idee. Gekraagde Roodstaarten, Boompiepers, Tuinfluiters, Bonte Vliegenvangers...allemaal volop aanwezig. De trekomstandigheden voor soorten die diep uit Afrika moeten komen zijn dus niet ongunstig geweest. Maar we laten ons graag verrassen. De weersomstandigheden in Frankrijk zijn momenteel ongunstig, met een groot neerslaggebied. Misschien zijn de Gierzwaluwen bij ons over een paar dagen wel massaal terug.