Gezocht: Vrijwilliger van het Jaar 2014

Voor de zesde keer zijn we op zoek naar bijzondere vrijwilligers die in aanmerking komen voor de titel ‘Vrijwilliger van het Jaar’.

Kandidaten voor de titel in 2014 zijn mannen of vrouwen die zich op een opmerkelijke en belangeloze manier inzetten voor vogelonderzoek. Kent u zo’n vrijwilliger die enthousiast alle energie en tijd steekt in de lokale vogelwerkgroep, in een of meerdere Sovontelproject(en) of zich op een andere manier verdienstelijk maakt voor vogels en vogelonderzoek, meld hem of haar dan aan! Kandidaten kunnen meerdere keren meedingen naar de titel, dus ook kandidaten die eerder zijn aangemeld kunnen opnieuw worden aangemeld.

Huldiging op de Landelijke Dag

Tijdens de Landelijke Dag op zaterdag 29 november wordt aan de winnaar de Zilveren Zwaluw en een prachtig op maat gemaakt schilderij van Elwin van der Kolk overhandigd.

Aanmelden tot 10 september

Bekijk: