De Goudplevier, een voormalige broedvogel van ons land | Foto: Kees Scharringa

Gezocht: (oude) vogelfoto’s voor nieuw boek

Na de succesvolle Vogelatlas zijn we bij Sovon al weer bezig met een volgend boek: verschenen en verdwenen broedvogels van ons land. In dit boek zullen nieuwkomers, maar ook verdwenen broedvogels van de laatste eeuw (vanaf 1900 tot heden) in chronologische volgorde de revue passeren. Uiteraard horen daar foto’s bij, van oude broedgevallen, maar ook van recentere broedvogelsoorten.

Soorten komen

Soorten als Kuifeend (jaarlijkse broedvogel sinds 1904), Zwarte Specht (sinds 1913), Middelste Zaagbek (sinds 1917), Kleine Mantelmeeuw (sinds 1926), Krooneend (sinds 1942), Turkse Tortel (sinds 1950), Kraanvogel (sinds 2001), Wilde Zwaan (sinds 2005),  Zeearend (sinds 2006) zijn een paar voorbeelden van verschenen broedvogels. Meest recent zijn Pontische Meeuw (2012), Visarend (2016), Steppenkiekendief (2017) en IJseend (2019) aan de lange broedvogellijst toegevoegd.

Soorten gaan

Verdwenen broedvogels zijn o.a. Goudplevier (verdwenen sinds 1937 als jaarlijkse broedvogel, laatste nest 1974), Duinpieper (laatste zekere broedgeval 2007), Klapekster (verdwenen als broedvogels sinds 1999), Kuifleeuwerik (verdwenen als broedvogel in 2015) en Grauwe Gors (verdwenen als broedvogel sinds 2015) zijn soorten die ons land helaas hebben verlaten als broedvogel.

Gezocht: vogelfoto’s

In totaal zullen zo’n 50-60 soorten besproken worden. Ter verfraaiing van de soortteksten zoeken we naar geschikte (broed)vogelfoto’s. Speciaal zoeken we naar vogelfoto’s uit de oude doos. Wie heeft er nog dia’s liggen van een van de eerste broedgevallen van bijv. Kleine Zilverreiger, Kramsvogel, Graszanger, Brandgans, Smient, Halsbandparkiet, Geelpootmeeuw, Grote Mantelmeeuw of Rode Wouw? Wie fotografeerde de laatste baltsplek van Korhoenders op de Strabrechtse Heide, of wie fotografeerde de laatste Duinpieper of een duinpiepernest op het Kootwijkerzand? We kunnen op voorhand geen garantie geven dat je foto’s ook altijd gebruikt worden, maar uiteraard zijn we heel blij met elke broedvogeldia uit de oude doos of recentere broedgevallen.

Geen dia’s sturen

Heb je geschikt materiaal (of weet je iemand met geschikt materiaal)? Stuur vooral in eerste instantie geen dia’s op om beschadigingen of kwijtraken te voorkomen, maar stuur ons digitale bestanden voorzien van de juiste info (soortnaam, opnameplaats, opnamedatum en naam van de fotograaf) naar harvey.vandiek@sovon.nl. We hopen natuurlijk dat je je dia’s hebt gedigitaliseerd. Zo niet, en denk je dat je geschikt materiaal hebt, neem dan even contact op met Harvey, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Neem ook even contact op als je de volledige lijst wil inzien. Hiervoor geldt dat de soortenlijst van te beschrijven soorten nog niet definitief is vastgesteld, maar het geeft een behoorlijk goede indruk om welke soorten het gaat.

Resumé

Heb jij of weet jij iemand die van nieuwe broedvogels (sinds 1900) geschikt fotomateriaal heeft, mail ons dan. ‘Verschenen en verdwenen broedvogels van Nederland’ zal naar verwachting eind 2021 verschijnen.