Foto: Harvey van Diek

Gezocht: nieuw bestuurslid

We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid met de portefeuille achterban.  Als bestuurslid heb je sterke affiniteit met de basis van Sovon: de waarnemers; bij voorkeur ben je zelf actief binnen het netwerk van vogeltellers en/of actief lid van een vogelwerkgroep of telgroep. Daarnaast is bestuurlijke ervaring handig, maar niet vereist.

Als vereniging heeft Sovon een bestuur, dat momenteel bestaat uit zes personen. Voor de portefeuille achterban zoeken we versterking. Omwille van diversiteit in de samenstelling van het bestuur roepen we nadrukkelijk ook jongere en/of vrouwelijke belangstellenden op om zich te melden.

Omvang

Het bestuur vergadert zesmaal per jaar in Nijmegen en is aanwezig bij de halfjaarlijkse ledenraadsvergaderingen. Het nieuwe bestuurslid heeft als speciale taak om samen met het bureau de contacten met de ledenraad te onderhouden. Daarnaast draagt hij of zij voor een goede vertegenwoordiging van de leden in de ledenraad. Qua tijdsbeslag kost het bestuurslidmaatschap ruwweg 150 uur op jaarbasis. Bestuursfuncties bij Sovon zijn onbezoldigd; onkosten worden uiteraard vergoed.

Meer informatie

Nadere informatie en aanmelden kan tot 1 september bij Theo Verstrael, directeur van Sovon (bereikbaar via 024 7410410 of via e-mail)