Gevonden: nieuwe ledenraadsleden

Afgelopen tijd hebben zich maar liefst vier nieuwe kandidaten gemeld voor het hoogste orgaan van onze vereniging, de Sovon-Ledenraad.

Dit betreft kandidaten voor de districten Brabant-West, Drenthe en de Achterhoek. Ook benieuwd wie het zijn? De kandidaten stellen zich graag aan je voor

Sovon vindt het belangrijk dat haar achterban zeggenschap en inspraak heeft over de koers van de vereniging. Daarbij kent ieder district maximaal twee vertegenwoordigers. Lange tijd waren zowel Limburg-Zuid als de Achterhoek de twee districten zonder een enkele vertegenwoordiger. Voor de Achterhoek hebben we nu gelukkig een kandidaat. Nu Limburg-Zuid nog!

En diverse districten kunnen ook nog een tweede ledenraadslid gebruiken!

Stemmen en bezwaar

Tweemaal per jaar kunnen kandidaten toetreden tot de Ledenraad. Aanmelden voor de eerste ronde in 2016 kon tot 15 april. Stemmen hoeft deze keer niet. Mocht je bezwaar willen maken tegen een kandidaat dan kan dat tot uiterlijk 21 mei a.s.

Meer informatie Ledenraad