Cursisten André Dijkstra en Sjoerd Atze de Jong in actie (begin april nabij Zurich).

Geslaagde BMP cursus in Fryslân in voorjaar 2021

Voor het voorjaar van 2020 stond de Friese cursus broedvogels inventariseren al gepland, maar door alle Covid-19 maatregelen werd deze vlak voor aanvang afgelast. Het was spannend of het allemaal dit jaar wel kon doorgaan, maar met wat creativiteit en aanpassing van de deelnemers is dat gelukt.

Maar liefst zesentwintig deelnemers, verdeeld over twee groepen, hebben de cursus met succes gevolgd in de periode eind maart tot begin juni. De theorie werd online gegeven (via een zoom meeting) en de praktijk werd Covid-proof gegeven in groepjes van één a twee cursisten en één begeleider. We zijn daarbij veel dank verschuldigd aan de vrijwillige praktijkleraren Jan de Boer, Rudie Huiting en Tonny de Jong. Daarnaast waren Jauko Dijkstra, Jakob Hanenburg, Klaas Jager, Sjouke Scholten en Jelle Postma betrokken als praktijkleraar.

De cursus werd mogelijk dankzij financiële ondersteuning van de Provinsje Fryslân en de terreinbeheerders It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. We hopen natuurlijk dat de deelnemers volgend jaar aan de slag willen gaan in een eigen BMP-proefvlak.

Geïnteresseerd geworden? In het voorjaar van 2022 wordt weer een cursus broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode georganiseerd. Daarvoor zal er in de komende herfst een (online) voorlichtingsavond worden gehouden. Geïnteresseerden voor de cursus kunnen zich alvast aanmelden bij Jelle Postma (jelle.postma@sovon.nl)