Gerard Muskens wint de Hans Esselink Award 2014

Gerard Müskens ontvangt Hans Esselink Award

Gerard Müskens heeft op 6 maart de tweede Hans Esselink Award ontvangen voor zijn bijzondere inzet en creativiteit op het raakvlak van onderzoek en natuurbeheer. Aan de prijs is een geldbedrag van €1500,- verbonden.

Gerard Müskens krijgt de Hans Esselink Award uitgereikt voor al zijn werk in de afgelopen 40 jaar, zowel uitgevoerd in werktijd als in vrije tijd. Hij zet zich met hart en ziel in voor ecologisch onderzoek in Nederland en ver daar buiten. Zijn werkveld is daarbij breed; van weide-, akker- en roofvogels, ganzen, steen- en boommarters tot aan korenwolven toe. Zijn bijdrage aan onderzoek en natuurbehoud blijft vaak verborgen. Meestal presenteren leidinggevende collega- onderzoekers van Alterra (voorheen RIN en IBN-DLO) de resultaten die zijn gebaseerd op Gerards’ mateloze inzet, zijn vasthoudendheid, creativiteit en eeuwige optimisme om ecosystemen te ontrafelen.

Hans Esselink Award

De Hans Esselink Award is een gezamenlijk initiatief van de partners in Natuurplaza te Nijmegen: Stichting Bargerveen, Sovon Vogelonderzoek Nederland, RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging. Het werk van Hans Esselink, directeur van Stichting Bargerveen tot zijn plotselinge overlijden in 2008, was gericht op het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis en de toepassing daarvan in het natuurbeheer. Hij was een belangrijke initiator van de samenwerking tussen gegevensbeherende organisaties en onderzoeksinstellingen die in Natuurplaza gestalte heeft gekregen.

Vooral dankzij Hans’ inbreng is de achterstand in kennis over de positie van fauna in ecosystemen enigszins ingelopen. Met het instellen van de award hoopt Natuurplaza dat deze achterstand verder verkleind kan worden, om zo te komen tot een duurzaam en samenhangend herstel van abiotiek, flora en fauna in levensgemeenschappen. 

Natuurplaza

Natuurplaza wordt gevormd door vijf organisaties onder één dak die samen werken aan de ontwikkeling en verspreiding van toepasbare kennis voor natuurbeheer. Gehuisvest in Nijmegen biedt Natuurplaza onderdak aan120 medewerkers en stuurt het ruim 20.000 vrijwilligers aan.

Natuurplaza richt zich op het verzamelen en analyseren van verspreidingsgegevens van planten- en diersoorten en het uitvoeren van systeem- en soortgericht onderzoek. De ontwikkelde kennis wordt verspreid door advisering aan natuurbeheer en –beleid, het geven van voorlichting en cursussen en het aanbieden van stageplekken.