Paringsbereid vrouwtje Grote Gele Kwikstaart, Ooijpolder. Een soort die in Oost-Brabant is toegenomen. Foto: Harvey van Diek

Geniet van de voorlopige atlaskaarten

Het derde en laatste broedseizoen voor de atlas loopt op zijn eind. Dat zal geen enkele Sovon-teller ontgaan zijn. Het is erg leuk om op een (regenachtige) middag of avond met de Broedvogelatlas (2002) onder handbereik eens door de voorlopige digitale stippenkaarten te bladeren.

Op de provinciale en regionale voorlopige broedvogelkaarten kun je ook de waargenomen mate van broedzekerheid zien. Neem de blauwborstkaart voor de provincie Utrecht. Daar is een flink aantal atlasblokken lichtgroen (= mogelijk broedgeval) gemarkeerd. Juist eind juli / begin augustus zijn net uitgevlogen jongen te vinden. Goed herkenbaar aan het gestippelde uiterlijk en de oranje vlakken bij de staartbasis.  Ook Kleine Karekieten vliegen af en aan met voer (broedcode 14 – zeker broedgeval), al wellicht naar het nest met een koekoeksjong (broedcode 16 – zeker broedgeval).

De Grote Gele Kwikstaart heeft in oostelijk Brabant terrein weten te winnen. In de vorige broedvogelatlas (2002) is deze soort maar in drie blokken aangetroffen. Nu al in meer dan twintig atlasblokken!

Zo valt er volop te genieten en uit te puzzelen. Veel plezier ermee!

Resultaten uit jouw regio

Op Vogeltatlas.nl kun je onder het tabblad Resultaten van vrijwel alle soorten voorlopige verspreidingskaarten vinden. Niet alleen landelijke stippenkaarten, maar ook op het niveau van provincie, Sovon-district of vogelwerkgroep. De kaarten worden wekelijks ververst.