De Bruine Klauwier van de Netterdensche Broek. Foto: Roel Schwartz

Gelderse vogelaar in de kieker: Roel Schwartz

Roel Schwartz is Gelderse vogelaar in hart en nieren. Enige tijd geleden verwierf hij faam binnen de vogelaarswereld toen hij samen met twee andere vogelaars een nieuwe soort voor Nederland ontdekte, de Bruine Klauwier. Een mooie aanleiding voor een nadere kennismaking.

Door Jan Schoppers, Sovon-ambassadeur Gelderland

Vertel eens iets over je zelf
Ik werk als IC-verpleegkundige full-time in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. Ik woon samen met Miranda Steentjes en mijn twee dochters Jill en Luca. Ik maak erg veel uren in het veld, omdat het buiten zijn en kijken wat er zich afspeelt in de natuur mijn grootste hobby’s zijn. Het vogelen is mijn grootste passie, maar hier zijn de laatste jaren ook de libellen, dagvlinders en flora bijgekomen. Vooral het zelf ontdekken van nieuwe soorten binnen je eigen werkgebied vind ik erg leuk. Verder heb ik ook veel interesse in het fotograferen en dit jaar wil ik mij ook meer gaan verdiepen in het maken van geluidsopnamen en het interpreteren van bijbehorende sonogrammen met mijn pas aangeschafte Olympus LS-11.


Foto: Wim Gerritsen, Roel Schwartz en Erik Ernens proosten op de Bruine Klauwier.
 

Wanneer ben je begonnen met vogelen?
Eigenlijk al mijn hele leven, maar echt serieus ben ik op de basisschool begonnen, toen noteerde ik af en toe eens wat. Maar ik was toen nog niet aangesloten bij een vogelwerkgroep. Mijn vader nam Rudie (broer) en mij in de weekenden wel eens mee op autotochtjes, vooral in de Gelderse Poort. Hier zijn misschien wel de eerste stappen gezet in het serieus kijken naar vogels, maar ik denk dat het altijd al aanwezig is geweest. Op de basisschool gingen wij ook wel eens eieren zoeken. We verzamelden deze van verschillende soorten vogels in het bos. Vanaf 1989 zie ik mijn eerste genoteerde vogelwaarnemingen terug op papier. Voor deze periode heb ik ook wel eens waarnemingen genoteerd, maar deze ben ik helaas kwijt geraakt.

Ben je lid van een Vogelwerkgroep?
Ik ben aangesloten bij de Vogelwerkgroep Arnhem e.o. Dit is vooral gekomen door de erg leuke contacten die ik heb gekregen tijdens het trektellen van de roofvogels bij trektelpost Eltenberg. Hier heb ik veel geleerd van Jan Schoppers op het gebied van determineren en het opzetten van eigen vogeltellingen. Ook is hierdoor het enthousiasme naar het kijken van vogels nog eens flink toegenomen, daardoor ook het verwerven van kennis. Bij de VWG Arnhem e.o. zijn fanatieke vogelaars aangesloten, men verricht veel tellingen en organiseert leuke excursies. Vooral het fanatisme en de goede organisatie spreken mij aan. Binnen onze VWG zijn een aantal leden ook professioneel bezig met het vak bij Sovon. De drempel blijft echter laag voor alle leden naar de medewerkers van Sovon binnen de VWG.

Wat is je favoriete gebied?
Het Azewijnsche- en Netterdensche Broek.

Leukste of mooiste waarneming?
De ontdekking van de Bruine Klauwier (Lanius Cristatus), samen met Wim Gerritsen en Erik Ernens op 18 januari jl. in het Azewijnsche Broek aan de Azewijnsestraat, tijdens de Ganzen- en Zwanentelling. Dit betrof een nieuwe vogelsoort voor Nederland, en dat binnen je eigen werkgebied. Sorry Jan Schoppers, de telling is toen helaas niets meer geworden ;-)!!  Mijn favoriete vogelsoorten zijn alle zangertjes (Sylviidae). Ook struin ik het liefst in ongerepte natuurgebieden, maar dit valt in Nederland vaak nog niet mee.

Aan welke (Sovon)tellingen doe je mee?|
Ik doe Atlastellingen, BMP, PTT, Ganzen- en Zwanentellingen, Midwintertelling, Trektellingen. Het leukst vind ik de Atlastellingen en de BMP-tellingen, en dan vooral in het voorjaar en de zomer. Ik ben namelijk een enorme koukleum.

Wat kan beter bij Sovon?
Vooral de versoepeling van de data-invoer door waarnemers door middel van gebruiksvriendelijke softwareprogrammering. Persoonlijk vind ik het ook erg jammer dat Sovon de aansluiting met Waarneming.nl  niet heeft kunnen maken. Dit vind ik persoonlijk toch wel een gemiste kans. Nu ben je vaak bezig met dubbele invoer van gegevens na gedane tellingen. De samenwerking gaat al wel steeds beter, maar iedereen heeft hierin zo zijn eigen belangen en dit gaat ten koste van de waarnemers in het veld.

Wat gaat goed bij Sovon?
Het organiseren van landelijke tellingen op het gebied van zowel broed- als niet-broedvogels. Ook vind ik het contact met Sovon, als je vragen hebt over bepaalde onderwerpen erg prettig. Er is enorm veel kennis aanwezig binnen het Sovon. Ook is het Sovon erg laagdrempelig richting hun achterban. Dit komt ten goede aan de kennis en het enthousiasme van de waarnemers. De samenwerking van het Sovon met het DBA (Dutch Birding Association) verloopt erg goed.

Wil je verder nog iets kwijt?
Nee, niets.

Contact

Jan Schoppers, jan.schoppers@sovon.nl