Arjan van Duijvenbode/Agami

Geen kievitseieren rapen in 2016

In 2016 mogen er geen kievitseieren worden geraapt in de provincie Friesland. De Gedeputeerde Staten van Friesland besloten gisteren dat er dit jaar geen ontheffing wordt verleend om te 'aaisykjen'. Reden daarvoor is de ongunstige staat van instandhouding van de Kievit in de provincie.

Net als in 2015 mogen er ook dit jaar geen eieren van de Kievit worden geraapt in Friesland. De traditie om vroeg in het voorjaar eieren mee te nemen en daarna nazorg te verlenen aan broedsels van Kieviten is een halt toegeroepen door de provincie. De Bond van Friese Vogelwachten verzocht dit jaar de provincie om een ontheffing te verlenen voor het rapen van kievitseieren, maar deze wordt niet verleend. Belangrijkste reden daarvoor is de uitkomst van het Sovonrapport over de ongunstige staat van instandhouding van de Kievit in het Friese. In Friesland neemt de soort tegenwoordig met 2,8% per jaar af.

Jaar van de Kievit

Niet alleen in Friesland neemt de broedpopulatie van de Kievit af. Op landelijke schaal is de stand van de Kievit in de afgelopen 25 jaar gehalveerd. Reden voor Vogelbescherming en Sovon om het Jaar van de Kievit uit te roepen. In tegenstelling tot de Grutto is de Kievit een weinig onderzochte soort, maar is het vermoeden dat de kuikenoverleving jaarlijks te laag is. Sovon gaat daarom samen met het Vogeltrekstation en vrijwilligers de overlevingskansen onderzoeken. Lees meer hierover op de projectpagina.