Geen camera, wel een nestkast?

In het Jaar van de Spreeuw volgen we broedsels behulp van 100 uitgezette camerakasten. Daarnaast zal Frank Majoor tientallen kasten gaan volgen, om de steekproef nog groter te maken. Op deze manier willen we het broedsucces in verschillende gebiedstypen meten.

Eén van de onderzoeksplekken is het golfterrein van de Edese Golfclub, waar al 58 kasten hangen.

Nestkaart Light

In aanvulling op de nestgegevens vanuit de camerakasten, roepen we iedereen op om broedgegevens van Spreeuwen via een nestkaart aan Sovon te melden (voor het controleren van nesten heeft u overigens wel een registratiebewijs nodig).

Laat Sovon langskomen

Heb je meerdere door spreeuwen bezette nestkasten die nog niet gecontroleerd worden? Dan is het mogelijk dat een medewerker van Sovon langs komt om deze kasten controleren. Je kunt dit melden via een mail naar frank.majoor@sovon.nl