Hij kwam, zag, maar overwon niet, de Buidelmees | Foto: Harvey van Diek

Ook Buidelmees heeft supporter gevonden

Altijd leuk om de mees met boevenmasker te horen of zien. Nog leuker als de Buidelmees ook gaat broeden. Dat is tegenwoordig echter minder vanzelfsprekend dan pak hem beet, 20 jaar geleden.

Opkomst en neergang

Vanaf 1981 werd de Buidelmees een jaarlijkse broedvogel in ons land met op het hoogtepunt 200-250 territoria (1991-1993). Sinds 2012 is de mini-populatie gezakt tot onder de 100 territoria. Tegenwoordig zijn de broedgevallen zelfs op een paar handen te tellen. Hij kwam, zag, maar overwon niet.

Landelijke trend van de Buidelmees (Bron: Sovon)

Eindsprint Vogelatlas

Terwijl de eindstreep nadert hebben nog niet alle soorten een supporter voor de Vogelatlas. De Buidelmees heeft ondertussen een supporter gevonden, maar er zijn nog genoeg soorten die jouw steun nog kunnen gebruiken. Supporter worden van een soort kan tot 1 januari. Grijp je kans en bekijk welke soorten nog geen supporter hebben!  

Nestbouwende buidelmezen

Dit jaar vonden Albert de Jong en Olaf Klaassen op 5 juni twee nestbouwende buidelmezen en een rondtrekkende familie. Ze maakten er een vlog van:

Buidelmezen Sovon vlog