Foto: Henk Koffijberg

Ganzenkuikens en zwanenouders

Als je onderzoek doet naar de broedbiologie van vogelsoorten, kun je voor verrassingen komen te staan.

In Almere en omgeving controleren Henk Koffijberg en anderen al jarenlang nesten van Knobbelzwanen, om te zien wat ervan terecht komt. Leuk onderzoek, temeer daar het voornamelijk in stedelijk gebied plaatsvindt en veel vogels geringd worden. Zo kan onder andere worden vastgesteld in hoeverre jongen zich in de eigen omgeving vestigen en wat de overleving van de vogels is.

Ze waren niet weinig verbaasd drie eieren van Grauwe Ganzen te vinden in het nest van een Knobbelzwaan. De eieren werden uitgebroed en de ganzenkuikens door de zwanen geleid. Dit leek vrij probleemloos te verlopen, al is het de vraag of er een latere identiteitscrisis op de loer ligt voor de ganzen. Die beschouwen immers de zwanen als hun natuurlijke ouders en zullen zich vermoedelijk ook als zwanen willen gedragen.

Volg hier het interview met Henk voor Omroep Flevoland. Of lees meer over dit geval in deze tekst van Ton Eggenhuizen.