Slaapplaats van Kolganzen Kraaijenhof, Ooijpolder. 26 januari 2017 | Foto: Harvey van Diek.

Ganzen en zwanentellingen: 11 november (4-19 nov)

In november staat de slaapplaatstelling van de ganzen en zwanen op het program. Een uitdagende en spectaculaire maar ook complexe telling waarbij het weer ook van belang is. In de afgelopen maand stonden de Aalscholver en de Grote en Kleine Zilverreiger in de belangstelling waar we eerder over de voorlopige resultaten berichten.

 

Ganzen & zwanen; spektakel bij het uitvliegen

In grote en onoverzichtelijke gebieden wordt al een aantal jaren een simultaantelling in de ochtend gehouden voor de uitvliegende ganzen en zwanen.  Het gaat daarbij om de volgende gebieden: Fochteloërveen, De Wieden, Engbertsdijkvenen, Oostvaardersplassen en de Biesbosch. Zo’n 10-20 waarnemers staan dan op strategische plekken in het gebied. Het tellen begint een uur tot een half uur voor zonsopkomst tot maximaal een half uur erna en naderhand verzamelen de tellers zich om de ervaringen uit te wisselen. Door de gezamenlijke inspanning krijg je met relatief weinig inzet (max 1,5 uur per teller) een totaalbeeld van een groot gebied. Een sfeerimpressie  van zo’n telling in de Oostvaardersplassen. In de laatste nieuwsbrief van de slaapplaatsen is meer te lezen.

 

Slaapplaatstellers gevraagd in een aantal gebieden

Overal zijn nieuwe slaapplaatsresultaten welkom. De volgende N2000-gebieden staan daarbij in de speciale belangstelling voor de ganzen & zwanen omdat we geen goed en volledig beeld hebben.

Noorden van het land: Waddenzee, Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving en IJsselmeer.
Midden: Ketelmeer & Vossemeer, Veluwerandmeren en Rijntakken.
Westen: Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske en de Oostelijke Vechtplassen.
Delta: Haringvliet, Voordelta, Krammer-Volkerak, Oosterschelde, Veerse Meer en Zoommeer.

Ben je actief in deze gebieden of ken je een (voormalige) slaapplaats die niet wordt geteld meld je dan aan en kijk op Vacante gebieden pagina  of informeer bij coördinator of een slaapplaats ook geteld wordt. Elke hoofdteller kan ook andere tellers rechten geven om voor die slaapplaats data door te geven.

Coördinatie

Op het regiokantoor in Friesland in Leeuwarden kunnen we een nieuwe collega verwelkomen, Sjouke Scholten. Hij zal de coördinatie van de slaapplaatstelling van de ganzen & zwanen op zich nemen in Friesland inclusief de Wadden. Sjouke is een ervaren slaapplaatsteller en voor alle vragen uit dit deel van ons land kun je bij hem terecht . Binnenkort stelt hij zich voor via de website en Sovon-nieuwsberichten.

Wil je weten wie welke slaapplaats telt bij jou in de buurt of stel je andere slaapplaatsvragen aan  Jan Schoppers  en voor Friesland en Wadden Sjouke Scholten.