Foto: Peter Eekelder

Ganzen- en zwanendag op 23 januari 2016 in Arnhem

Op 23 januari wordt in Arnhem de tweejaarlijkse ganzen- en zwanendag gehouden. Op het programma staan presentaties over tellen, aflezen en onderzoek. De dag is open voor alle geïnteresseerden. Toegang is gratis.

De Ganzen- en Zwanenwerkgroep en Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseren op zaterdag 23 januari 2016 een speciale themadag 'ganzen en zwanen'. Iedereen die geïnteresseerd is in deze soorten is van harte welkom; de toegang is gratis. Centraal staan tellingen van ganzen en zwanen, het aflezen van ringen en halsbanden en resultaten van recent onderzoek of langjarige studies.  Plaats van handeling is Hotel Haarhuis, tegenover het station Arnhem Centraal (adres: Stationsplein 1). Zaal open: 10:00, start programma 10:25.

Programma

Ook te downloaden als pdf.

Voor meer informatie: Dirk Tanger (dtanger@xs4all.nl) of Kees Koffijberg (024-7410463, kees.koffijberg@sovon.nl).