8 februari ganzen- en zwanendag Arnhem

Ganzen- en zwanendag Arnhem 8 februari

De Ganzen- en Zwanenwerkgroep en Sovon organiseren eens per twee jaar een speciale lezingendag gewijd aan ganzen en zwanen.

Dit jaar wordt de dag gehouden op zaterdag 8 februari a.s. Net als bij voorgaande edities is plaats van handeling Hotel Haarhuis in Arnhem (tegenover NS-station). Iedereen die geïnteresseerd is in deze soorten is van harte welkom. De toegang is gratis. Centraal staan tellingen van ganzen en zwanen, het aflezen van ringen en halsbanden en resultaten van speciaal onderzoek of langjarige studies. Ook resultaten van heel recent onderzoek, zoals Kolganzen met speciale zenders en Rotganzen die aan de hand van GPS-loggers hun gedragingen in de Waddenzee prijsgeven komen aan bod.

(Op de pagina van de ganzen- en zwanendag vind je ook het volledig programma).