Ganzen- en zwanendag 23 januari 2016

De Sovon Ganzen en Zwanenwerkgroep en Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseren op zaterdag 23 januari 2016 een speciale themadag 'ganzen- en zwanen'.

Iedereen die geïnteresseerd is in deze soorten is van harte welkom; de toegang is gratis. Centraal staan tellingen van ganzen en zwanen, het aflezen van ringen en halsbanden en resultaten van recent onderzoek of langjarige studies.  Plaats van handeling: Hotel Haarhuis, tegenover het NS Station in Arnhem (adres: Stationsplein 1).  Zaal open: 10:00, start programma 10:25.

 

Programma – sprekers en titel presentatie

 

10:25

Opening door Dirk Tanger (voorzitter SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep) & Menno Hornman (coördinator watervogeltellingen SOVON)

10:30

Kees Koffijberg & Menno Hornman

Tussen tellingen en beleid: actuele ontwikkelingen bij voorkomen en beleid voor ganzen en zwanen in Nederland

10:55

Wim Tijsen

20 jaar Bewick’s ‘swanholidays’: van swan pipes tot Engelse zwanenfolklore en onderzoek

11:20

Jan Beekman & Jeroen Nienhuis

Knobbelzwanen en bestrijding landbouwschade, hoe verhoudt zich dat tot reële populatieontwikkeling? Een Groninger case study

11:50

Koffiepauze

12:15

Berend Voslamber

Demonstratie nieuwe versie geese.org

12:35

Ralph Buij, Fred Cottaar & Kees Koffijberg

Sterke afname van Kleine Rietganzen in Friesland: mais of Brandganzen in het spel?

13:00

Lunchpauze (broodjes en soep verkrijgbaar)

14:00

Thomas Lameris

Tussenlandingen of een directe vlucht - Voorjaarsmigratie van de Brandgans in een opwarmend klimaat

14.30

Gerard Ouweneel

Tussen de Zweedse fjäll en Nederlandse Natura 2000 gebieden: Dwergganzen op de voet gevolgd

14:55

Theepauze

15:15

Jan Beekman & Berend Voslamber

R     Recente toename van Kleine zwanen in de Grieks-Turkse Evros-delta: een mogelijke shift in de trekroute?

15:30

Einde bijeenkomst

 

Dit programma is ook als pdf op te halen. Voor nadere informatie: Dirk Tanger  (dtanger@xs4all.nl) of Kees Koffijberg (024-7410463, kees.koffijberg@sovon.nl).