Foto: Theo de Nooij

Gaaien op het zonnescherm

Ooit een nest van een Gaai gezien? Het is verrassend hoe stiekem deze anders zo luidruchtige soort broedt. Meestal nestelen Gaaien in dichte bosschages, maar soms ook op bijzondere plekken. Theo de Nooij volgde voor het nestkaartenproject twee jaar op rij een nest op een zonnescherm.

In zowel 2016 als 2017 zag de Haagse vogelaar Theo de Nooij hoe eind april een paartje Gaaien een nest op een zonnescherm onder een balustrade bouwde, op 25 meter hoogte aan zijn appartementencomplex:
“Op 10 meter vliegafstand van hun adelaarsnest op staan tientallen eiken- en beukenbomen en op 100 meter vliegafstand ligt een uitgestrekt bosgebied. Appeltje, eitje zal je denken, maar schijn bedriegt, want het nest is erg lastig aan te vliegen en nog lastiger te verlaten - via een indrukwekkende duikvlucht de gapende diepte in.”

Bekijk hier de fotoserie

Opvallend gedrag

• In de periode van nestbouw werd er in beide jaren plots zonder enige reden gestopt met de bouw en verdwenen de vogels uit het foerageergebied. Dit vreemde gedrag vond beide keren plaats in de tweede week van de nestbouw en duurde tussen de 5 en 7 dagen.
• Beide broedparen waren tijdens de bouw, nest en broedperiode extreem stil. Zelfs de kuikens gaven geen enkel geluid tijdens het voederen.
• Aan het einde van de broedtijd is het vrouwtje het kennelijk zo zat dat ze de kuikens al in het begin de hele dag alleen laat, ze komt pas rond 20.00 op het nest en blijft daar tot de vroege ochtend.

Broedsucces

Theo hield allerlei gegevens over het nest bij. Zo timede hij het aantal voedselvluchten: “De aanvliegfrequentie bereikte in beide jaren zijn hoogtepunt een paar dagen voor dat de kuikens uitvlogen met 32 getelde vluchten in 11 uur tijd [tussen 07.10 en 22.50].”
Ook de tijd van de eifase en de kuikenfase werden genoteerd. In 2016 werden er 5 jongen groot, in 2017 4. Een prima broedsucces voor Gaaien, die doorgaans 4-5 eieren leggen.

Word ook nestonderzoeker

Sovon is blij met vogelaars die gegevens van nesten verzamelen en doorgeven via een nestkaart. Want wat er in nesten gebeurt, verklaart vaak voor een belangrijk deel hoe het met een vogelpopulatie gaat.
Word ook nestonderzoeker en geef door wat je in een nest ziet. Hoe? Bekijk dit filmpje: