Gaai met jongen op het zonnescherm in 2018.

Gaaien, een vervolgverhaal

Ooit een nest van een Gaai gezien? Het is verrassend hoe stiekem deze anders zo luidruchtige soort broedt. Meestal nestelen Gaaien in dichte bosschages, maar soms ook op bijzondere plekken. Theo de Nooij volgde dit voorjaar voor het derde jaar op rij een nest op een zonnescherm.

In zowel 2016 als 2017 zag de Haagse vogelaar Theo de Nooij hoe eind april een paartje Gaaien een nest op een zonnescherm onder een balustrade bouwde, op 25 meter hoogte aan zijn appartementencomplex. Ook in 2018 had deze bijzondere plek hun voorkeur.
“Op 10 meter vliegafstand van hun adelaarshorst staan tientallen eiken- en beukenbomen en op 100 meter vliegafstand ligt een uitgestrekt bosgebied. Appeltje, eitje zal je denken, maar schijn bedriegt, want het nest is erg lastig aan te vliegen en nog lastiger te verlaten - via een indrukwekkende duikvlucht de gapende diepte in.”

Opvallend gedrag

• In de periode van nestbouw werd er in de jaren 2016 & 2017 plots zonder enige reden gestopt met de bouw en verdwenen de vogels uit het foerageergebied. Dit vreemde gedrag vond beide keren plaats in de tweede week van de nestbouw en duurde tussen de 5 en 7 dagen.
• Beide broedparen waren tijdens de bouw-, nest- en broedperiode extreem stil. Zelfs de kuikens gaven geen enkel geluid tijdens het voederen.
• Al snel laat het vrouwtje de kuikens de hele dag alleen, ze komt pas rond 20.00 op het nest en houdt de kuikens warm tot de vroege ochtend.

Broedsucces

Theo hield allerlei gegevens over het nest bij. Zo timede hij het aantal voedselvluchten: “De aanvliegfrequentie bereikte zijn hoogtepunt een paar dagen voor dat de kuikens uitvlogen met 32 getelde vluchten in 11 uur tijd [tussen 07.10 en 22.50].”
Ook de tijd van de eifase en de kuikenfase werden genoteerd. In 2016 werden er 5 jongen groot, in 2017 4. In 2018 werden vijf eieren, vijf jongen en die vlogen alle vijf uit! Een prima broedsucces voor de Gaaien, die doorgaans 4-5 eieren leggen.

"De laatste dagen maken de ouders ruim honderd vlieguren om hun vijf jongen met hoofdzakelijk eikels te voeden. Dan blijkt het nest te klein en vliegen ze plots alle vijf ’s-avonds uit. De volgende dag zie ik ze nog even in de eikenboom en dan verdwijn ze het bos in..."

Word ook nestonderzoeker

Sovon is blij met vogelaars die gegevens van nesten verzamelen en doorgeven via een nestkaart. Want wat er in nesten gebeurt, verklaart vaak voor een belangrijk deel hoe het met een vogelpopulatie gaat.
Word ook nestonderzoeker en geef door wat je in een nest ziet. Hoe? Bekijk dit filmpje: