Waterrietzanger | Foto: Harvey van Diek

Ga Waterrietzangers zoeken

De eerste twee weken van augustus is het de beste tijd om de zeldzame Waterrietzanger in ons land te zien. Deze Europees zwaar bedreigde soort (broedpopulatie 22000-32000 ex., Birdlife.org) trekt nu via West-Europa door naar West-Afrika en wordt soms in ons land waargenomen.

Waterrietzanger vs Rietzanger

De Waterrietzanger lijkt behoorlijk veel op de veel algemenere Rietzanger. Opvallend aan de Waterrietzanger is de gele middenkruinstreep, de lichte teugel, en de geelbeige ‘bretels’, ook wel tramrails genoemd op de rug. Het zijn subtiele kenmerken waar je wel een geoefende vogelaar voor moet zijn.

Beste plekken

De meeste kans maak je in smalle rietstroken en pitrusstukjes waar voornamelijk jonge vogels gezien worden. De laatste paar dagen vind menige vogelaar op een in zijn ogen geschikte plek ook daadwerkelijk een (soms zelfs twee!) Waterrietzanger(s). Ook op diverse ringplekken zijn Waterrietzangers gevangen.

Meer info

Op de Sovon-site vind je meer achtergrondinfo. Kijk maar eens op waarneming.nl waar er momenteel Waterrietzangers gemeld zijn.

Hoe bedreigt is de Waterrietzanger? Lees het in Sovon-Nieuws van 2006. En meer Europese info.