Friese Vrijwilligersdag Natuur

Zaterdag 4 september vindt de derde Friese Vrijwilligersdag Natuur plaats. Sovon organiseert dit samen met de Zoogdiervereniging en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF). We nodigen iedereen met belangstelling voor natuur en natuurmonitoring in Friesland van harte uit om aan deze dag deel te nemen. Dat geldt in het bijzonder voor alle actieve waarnemers.

Op het programma staan onder andere:

  • Excursies & veldworkshops door heel Friesland: leer nieuwe soorten herkennen, fijne kneepjes van het inventariseren of ontdek nieuwe natuurgebieden. Wat betreft vogels zijn er onder workshops wadvogels herkennen en monitoren (Wadvogelwerkgroep), tellen voor LiveAtlas met Avimap en vogelherkenning (beide Sovon).
  • Online lezingen, onder andere van Sovon’s Jelle Postma over 10 jaar broedvogels
  • Filmavond over natuurbeheer op Terschelling met toelichting van de boswachter.

De toegang is gratis, maar meld je wel aan. Inschrijven kan t/m zondag 29 augustus. Voor de excursies geldt: vol=vol.

Waarom een Friese Vrijwilligersdag Natuur?

Vrijwel nergens ter wereld is de natuur zo goed in kaart gebracht als hier in Nederland. Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen aan waardevolle natuurmonitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren. In de Nederlandse / Friese natuur valt veel moois te genieten, maar laten we dat vooral zo houden of nog beter, verbeteren. Natuurmonitoring is daarbij essentieel.

Door wie?

Tijdens de dag zijn tal van natuurorganisaties actief: van de vlinderwerkgroep tot Staatsbosbeheer, van de BFVW tot het IVN. De dag wordt georganiseerd door de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF). Dit doen we op verzoek van de provincie en met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en het Kollektivenberied Fryslân.

COVID-19

De excursies verlopen uiteraard met inachtneming van de dan geldende RIVM-richtlijnen. Per excursie geldt een maximum aantal deelnemers.

Meer informatie en inschrijven

Deelname is gratis, maar schrijf je wel op tijd in. Je kunt kiezen aan welke onderdelen op de dag je graag mee wilt doen. Enkele dagen voor 4 september ontvang je meer informatie over de startlocatie van jouw excursie en/of een link naar de online bijeenkomst en/of de filmavond.

Ga voor meer informatie over het programma en de aanmelding naar: sovon.nl/friese-natuurdag

Mede mogelijk gemaakt door vele (vrijwilligers)organisaties en: